Évközi 34. vasárnap – KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA

OLVASMÁNY: 2Sám 5,1-3: Izrael népe azáltal látta biztosítottnak a boldogulását, ha földi királyra bízza magát. A király azonban csak akkor lesz valódi király, ha nem a maga hatalmáért uralkodik, hanem Isten népének és Isten országának a szolgájává válik.

SZENTLECKE: Kol 1,12-20: Krisztus Király ünnepének teológiai megalapozása tökéletesen megtalálható Szent Pál eme levelében. Isten mindaddig elérhetetlen számunkra és nagyon eltévedünk istenkeresésünkben, amíg nem Jézusban ismerjük fel őt. Nem ismerjük fel önmagunkban az emberlét teljességét sem, amíg nem fogadjuk be Jézust az életünkbe. Ő a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsőszülöttje.

EVANGÉLIUM: Lk 23,35-43: A Jézus haláltusáján élvezkedők gúnyolják az olyan királyt, aki nem tudja magát megmenteni. Nem fogják fel, hogy Jézus éppen most menti meg őket – saját maguktól. Amíg ezt a jézusi szolgálatot nem vagyunk képesek megrendülve felismerni és magunkra vonatkoztatni, legfőbb ellenségévé válunk saját magunknak. Nagyon sok emberrel kapcsolatosan az a meggyőződésünk alakul ki, hogy őt elsősorban saját magától kellene megmenteni.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Isten zába indulunk,  *  örömtől dobban a szívünk.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi idő 34. vasárnapján Krisztus Király főünnepe van. Ezzel az ünneppel zárul az egyház év. Jövő vasárnap kezdődik az új egyházi év és a karácsonyi előkészület. Ma országos gyűjtés van a karitász javára. Mivel van plébániai karitász csoportunk, a gyűjtés felével a mi szegényeinket segítjük.

Advent első és második vasárnapján, illetve a közbeeső héten tartjuk meg a karácsonyi adománygyűjtést a község szegényeinek és rászoruló családjainak. Ebben az időszakban a templom előterében vagy a plébánián helyezhetjük el a tartós élelmiszereket. (rizs, liszt, tészta, cukor, olaj, konzerv, keksz, kávé, tea, kakaó stb.) Adományainkat a karitász csoport fogja továbbítani. Ha valaki tud eddig látókörbe nem került rászoruló családról, jelezze. A jótékonykodás és a szeretetszolgálat – az ima és a közösségbe való meghívás mellett – plébániánk egyik legfontosabb szolgálata. Igyekezzen mindenki részt venni benne.

Advent során Sárisápon hétfőn, szerdán és pénteken lesz 6 órakor kezdődő roráté mise. Az első december 2-án. A roráté mise elsősorban a mi hitünk erősítését szolgálja. Hitünkért áldozatot hozunk, hogy elkerüljük a wellness-kereszténység meddő állapotát.

November 30-án, szombaton 9.00-től 11.30-ig lesz a plébánián a szokásos adventi kézművesfoglalkozás a gyerekekkel. Adventi koszorút, karácsonyi díszeket és ajándékokat készítünk. Aki tud, hozzon magával koszorúalapot és négy gyertyát. A hittanos gyerekeket és kistestvéreiket várjuk.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (november 24. – december 1.) V: + id. Horváth Jakab és szerettei; H: (….); Sz: (….); P: (….); V: + Kun Sándor

MISESZÁNDÉKOK – MOGYORÓSBÁNYA (november 24. – december 1.) V: élő és + családtagok; K: + Dániel Erika gyászmise (temetése november 28-án 11 órakor)

November 25-én hétfőn 15 órakor lesz Dániel Mihály temetése, utána gyászmise.

Krisztus Király ünnepének erős bibliai alapja van. Az ószövetség a messiás-királyt várta. Jézus Pilátus előtt állva királynak vallotta magát, igaz egészen más értelemben, mint amire mi gondolunk e szó hallatán. A Jelenések könyvében leírt látomásában János az Emberfiát a „királyok Királyának, az uralkodók Urának” látja. (Jel 19,11) Az Egyházban sokáig nem volt külön ünnepe. XIII. Leó pápa az 1900-as jubileumi év alkalmából a XX. század királyának nyilvánította Jézust, a liberális világ harsány röhögése mellett. Hiszen ekkor már úgy tudták, hogy ők, a szabadkőművesek irányítják a világot, ők tesznek valakit királlyá vagy végeztetnek ki. Első „jelentős művük” az első világháború lett. XI. Piusz pápa a Níceai zsinat 1600. évfordulóján, 1925-ben szentévet hirdetett meg. (Ez a zsinat vette ki Jézust az ariánusok kezéből és hirdette őt egylényegűnek az Atyával.) A szentév mottója volt: „Krisztus békéje uralkodjék Krisztus országában.” A szentév végén, december 11-én pedig elrendelte a pápa a Krisztus Király ünnepét. 1969 óta ezt az ünnepet november végén, az egyházi és utolsó vasárnapjaként tartjuk meg. Az ünnep hallatán a liberális világ ismét harsányan röhögött. Aztán megcsinálták a második világháborút és elkezdték a harmadikat is, amely a nyugati világ kollektív öngyilkossági hajlamát szervezi. Krisztus király nem haver-jézus, hanem abszolút tekintély, aki előtt meghajlunk, hogy megmentsük ez alázattal az életünket. Ugyanis ezzel az alázattal léphetünk be a gőgös énünk világából az ő egyetemes szeretetének és életet fakasztó jóságának az országába. A mindennemű tekintély ellen küzdő liberális keresztények Jézust havernak nyilvánítanák. Pedig egyetlen egy tekintélyre életbevágó szükségünk van, s ez Jézus, a köztünk megjelent Isten. Jézus királyi hatalma nem kívül nyilvánul meg, nem külső kényszerítő erő jeleníti meg, hanem csendesen, a lélek mélyén hat, mint igazság. A megtestesült Igazság tud kivezetni bennünket pánikszerűen védett részigazságaink kelepcéjéből.

Szent II. János Pál pápa: Olyan hatalmak szorításában élünk, amelyek az ember legbenső világát is szabályozni akarják, saját ideológiájukat kényszerítve rájuk. Jézus elutasítja az ember ilyesfajta irányítását. Azzal a gyógyító szeretettel közeledik hozzánk, amely lemondott a hatalom minden külső jeléről. Ha engedjük, hogy nagyon közel jöjjön hozzánk, akkor megszületik bennünk az az ember, akit a teremtő Isten álmodott belénk.