Évközi 33. vasárnap

OLVASMÁNY: Péld 31,10-13, 19-20, 30-31: A család nem két ember meghatározott célból való szövetségkötése, hanem egy férfi és egy nő teljes egysége. Szent Pál az efezusiakhoz írt levélben ezt a titkot Jézusra és az Egyházra vonatkoztatja. Amint az Atya és a Fiú egy, az Egyház és az Eucharisztia egy, úgy a férfi és a nő is egy kell legyen, hogy a család valóban létezzen, s mindazt a jót adja, ami benne rejtezik. Gyakran mondják, hogy ehhez az egységhez két nagyon különböző fél olvad egybe. A nő nagy értéke a szíve, amelyet a férfi hivatása éltetni.

SZENTLECKE: 1Tessz 5,1-6: Az olvasmány talán nemcsak Szent Erzsébet napja miatt hozza a derék asszony dicséretét. Jó asszony nélkül a család nem tudja betölteni hívatását, gondok keletkeznek a társadalomban, a történelemben, és megbicsaklik az üdvösség felé haladó láb is. Az egyházi év végéhez közeledve az Egyház a végidőt állítja elénk. Nem azért, hogy riogasson, hanem azért, hogy lássuk a lényeget. Életünk során csak a részletekhez kötődünk – olykor kórosan – ha nem látjuk a célt, és nem törekszünk a célba érkezésre. Ha a világosság fiai vagyunk, akkor a végidő nagy világosságként érkezik meg. Ha a sötétség fiai vagyunk, akkor a végidő nagy sötétséget hoz.

EVANGÉLIUM: Mt 25,14-30: Jézus több ízben szól arról, hogy ne magunknak éljünk, hiszen nekünk Istent kell megdicsőítenünk életünkben. Nem magunktól és nem magunkért vagyunk. Sokféle módon magyarázzák a talentumokat. Valami, ami eleve adott dolog, de ez nem maradhat változatlan az életünk során. Amit Isten adott, ahhoz nekünk ugyanannyit hozzá kell tennünk. Ha nem így cselekszünk, akkor elveszítjük azt is, ami eleve adott volt. Sokan azért nem gyarapítják a talentumot, mert úgy vélik, hogy az eleve adott rész nem az Istentől jött, hanem saját emberi kiválóságuk tartozéka. Ezzel rohangálnak fel-alá, ezt mutogatják, ezt ünnepeltetik. Szívszorító jelenség az a tehetséges művész vagy tudós, aki az Istentől kapott részt saját érdemének tekinti, és nem teszi hozzá az isten- és felebaráti szeretet hősies cselekedeteit. Mennyire általános jelenség, hogy aki a szépségét magának tulajdonítja, és öncélúan mutogatja, a legcsúfosabban veszíti el idős korára. A nagy szépségek lesznek a legriasztóbb jelenségek öregkorukra. Nem arra használta a talentumot, amire adatott. Nem vitte őt közelebb az Istenhez és az emberhez, amit igazából – mármint az embert – önmagában sem fedezett fel.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Boldog az az ember, * aki féli az Istent.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 33. vasárnapot ünnepeljük. (I. zsoltárhét) Ma országos gyűjtés van a karitász javára. Jövő vasárnap Krisztus Király vasárnapja lesz, lezárul az egyházi év, és két hét múlva advent első vasárnapjával indul a „B” év.

Krisztus Király vasárnapján Sárisápon a szentmise este 6 órakor kezdődik.

Az Eucharisztikus Világkongresszus előkészületéhez kapcsolódóan november 25-én, szombaton 17 és 18 óra között a Kárpát-medence magyarságát szentségimádásra hívják. Mi is kapcsolódjunk bele ebbe a fontos láncba. Az említett időpontban a sárisápi templomunkban szentségimádás lesz. Ez azt jelenti, hogy Annavölgyben elmarad november 25-én a szentmise, viszont Sárisápon a szentségimádás után, 18 órakor megtartjuk a Krisztus Király vasárnapjának előesti miséjét. Ezen tudnak részt venni az annavölgyi hívek.

A hagyományos adventi koszorú- és ajándékkészítés december 2-án, szombaton délelőtt fél 9-től fél 12-ig lesz a plébánián.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP: V: + Vas József; H: élő és + lelkipásztorok; Sz: + Bíber Józsefné és szerettei; P: (…); V: + Urbanics Mátyás

Néhány közmondás a bibliai „derék asszony dicséretéhez”: Amikor a férfi reménye elfogy, akkor kezdődik az asszony hite. A Jóisten, mivel nem tud mindenütt jelen lenni, megteremtette az édesanyát. A szép asszony tetszhet egy évig, a jó asszony élete végéig szép.

A szombati szentégimádás célja, hogy a Kárpát-medence magyarsága egy időben együtt imádkozzon. Az Eucharisztia helyes imádása ugyanis átformálja a lelket és közösséget teremt. Nem elég csupán az Oltáriszentség imádása, vagyis a mély tisztelet és hódolat formai kifejeződése, mert nekünk magunknak is eucharisztiává kell válnunk azáltal, hogy befogadjuk lelkünkbe az Eucharisztiát. A rendszeres szentségimádás létrehozza a plébániát, ami messze több, mint emberi szempontok alapján összeálló emberi közösség. Mutatnia kell a természetfeletti élet iránti valódi elköteleződést.

Ferenc pápa motu proprió (saját kezdeményezésű) körlevélben módosította az Egyházi Törvénykönyv egyik kánonját. (Az Egyházi Törvénykönyv felett csak a pápa áll.) A liturgikus szövegek változtatásnak felügyeletét jobban hatása alá vonta a Szentszék. A népnyelvi liturgia segítse, hogy a megfelelő fordítást találjuk meg arra, hogy a lélek jobban felemelkedjék Istenhez, de az Egyház hite is csorbítatlanul kifejeződjék. Olykor a pasztorális buzgóság szélsőséges és haszontalan formákat talál.