Évközi 33. vasárnap

OLVASMÁNY: Dán 12,1-3: Dániel próféta a végidőt egyesek számára gyötrelemmel telinek írja le, míg az igazak, akiknek neve szerepel az élet könyvében, mentesülnek ezektől a gyötrelmektől. Az Egyház a mennyországot olyan végső és állandó állapotként mutatja be, ahol nagy boldogság van nagy közösségben. Ezzel ellentétes a kárhozat: nagy szomorúság teljes magányban, és ebből nincs kiút.

SZENTLECKE: Zsid 10,11-14.18: Jézus egyetlen áldozata tökéletes, végtelen, örök áldozat. A szentmise nem megismétli, nem megújítja, hanem megjeleníti ezt az áldozatot. Jelenvalóvá teszi a minden emberért, a világ életéért bemutatott megváltó áldozatot, és lehetőséget nyújt arra, hogy a feltámadt Jézus életének részesei legyünk.

EVANGÉLIUM: Mk 13,24-32: A keresztény ember tudja, hogy nem a feketelyuk gravitációja fogja elnyelni az emberi világot, hanem azt Isten szeretete vonz minket magához. Az első lehetőség pokoli világot eredményezne. A megsemmisülésig harácsolást, telhetetlen élvezkedést, a megsemmisüléskor pedig a teljes kétségbeesést. Ezzel szemben mi Isten szeretetének a vonzásában élünk, és készülünk a boldogító találkozásra. Ez az Egyház belső élete, amely a szeretet és az élet kultúráját helyezi a világba.    

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Védelmezz engem, Istenem,  *  hiszen tebenned bízom.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 33. vasárnapot ünnepeljük. (I. zsoltárhét) A Katolikus Karitász tevékenységét helyezi figyelmünk előterébe a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele, amit a mai napon templomainkban felolvasunk. Hétfőn lesz Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe. Jövő vasárnap már a Krisztus Király ünnepével kezdődő héttel lezárul az egyházi év. Jövő vasárnap a karitász javára lesz gyűjtés.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (november 18-25.) V: + Teréz; H: beteg gyógyulásáért; Sz: (….); P: + Bíber Józsefné, szül: Üveges Katalin és szerettei; V: + Vass József

Teréz anya: Az ember érthetetlen, logikátlan, önző. Nem fontos, szeresd őt.
Ha jót teszel, önös céljaidnak tudják be. Nem fontos, tedd a jót.
Ha megvalósítod céljaidat, hamis barátokra és őszinte ellenségekre lelsz. Nem fontos, valósítsd meg céljaidat.
A jót, amit teszel, holnapra elfelejtik. Nem fontos, tégy jót.
A tisztesség és azt őszinteség sebezhetővé tesz. Nem fontos, légy tisztességes és őszinte.
Amit évekig építettél, egy perc alatt romba dőlhet. Nem fontos, építs, alkoss.
Pórul járhatsz, ha segítesz az embereken. Nem fontos, segíts nekik.
A legjobbat adod magadból és verés a köszönet. Nem fontos, add a legjobbat magadból.

Teréz anya: Jézus az, akit teljes szívemmel és teljes lényemmel szeretek és követek. Mindent neki adtam, még bűneimet is, és Ő gyöngéd szeretettel eljegyzett engem.