Évközi 32. vasárnap

OLVASMÁNY: Bölcs 6,12-16: Az egyik legmélyebb értelmű szöveg a bölcsességi irodalomban. A bölcsesség maga az Isten, illetve az Ő jelenléte az életünkben. Isten nem rejtőzködik el a teremtményei elől, hiszen ő az életforrás. Igaz, azt is vallja a zsoltáros, hogy Isten absconditus, azaz rejtezkedő. Tiszta lélekkel kell Őt keresni, mert a méltatlanságtól visszahúzódik. Ahogy a zeneszerzőnek is keresnie kell a legszebb hangzatot, a költőnek a legkifejezőbb metaforát, úgy a teremtményeknek is igaz vágyakozással kell Isten felé fordulniuk, ha szép és értékes életet akarnak élni. A tisztátalan életű és szándékú embertől is visszahúzódik, elrejtőzik az igazi értéket képviselő társ. Mivel a teljes élet Isten kegyelmén múlik, hogyan hihetnénk azt, hogy vonakodik ezt Isten megadni. A tiszta érték tehát azért rejtőzködik, hogy igényes keresésre induljunk, és magunk ismerjük fel az alacsonyabb szintű „értékek” elégtelen voltát.

SZENTLECKE: 1Tessz 4,13-18: Ahhoz, hogy halottjainkat el tudjuk engedni, nem csupán hitre, de megtisztult, beérett, valódi szeretetre is szükségünk van. A gyászt a legtöbbször ennek a szeretetnek a hiánya teszi gyötrelmessé, olyanná, ami nem nemesíti, hanem lealacsonyítja a személyiséget. Egy öregember évek óta káromolta és szidta az Istent, mert balesetben „az Isten elvette” az unokáját. Egy rokon végre megelégelte és megkérdezte: Mi az, amit te jobban tudtál volna adni ennek a gyermeknek, mint az Isten? Nem elvette, hanem megmentette tőled. 

EVANGÉLIUM: Mt 25,1-13: Az istentelen tudósok abban a kényszerhelyzetben vannak, hogy kimondják, az evolúciónak semmilyen célja sincs. A dolgok nem előre meghatározott terv szerint történnek. Mi azt mondjuk, hogy az evolúció célja az ember teljes megszületése. Az ember célja, hogy meglássa az Istent. S erre a találkozásra készülni kell, mert ide nem az evolúció vezet el minket akaratunk ellenére, hanem az egyre tisztábbá váló emberi szív és szándék. Az Egyház rendeltetését ne keressük másban, csak abban, hogy felkészítsen bennünket az Istennel való találkozásra. Az Egyház liturgikus megjelenésű és eszkatológikus irányulású. A liturgia közösségben megvalósuló hálaadás az Istennek, amely kinyitja a végességbe zárkózó életünket a teljesség felé. Ezt jelenti, hogy eszkatológikus irányulású. S hogy ez túlzottan elvont dolog? Egyáltalán nem. Minden lelki nyavalya gyökere, hogy az élet dermedten bezárkózott a végességbe. Ahogy József Attila írja: „A semmi ágán ül szívem, kis teste hangtalan vacog (köréje gyűlnek szelíden és nézik, nézik a csillagok)”.  

A VASÁRNAPI ZSOLTÁR VÁLASZA: Hozzád gyódik szívem,  *  én Uram, Istenem.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 32. vasárnapot ünnepeljük. (IV. zsoltárhét) Jövő vasárnap országos karitászgyűjtés lesz a katolikus templomokban.

Köszönet Vitek Róbertnek, Kollár Tamásnak és segítőiknek, hogy a lengőajtó helyett egy jól záró ajtó került a bejárathoz, ami télen érezhető áldás lesz.

November 19-én diákmisére hívjuk a hittanos gyermeket. November 24-én pénteken kezdjük a plébánián az elsőáldozók felkészülési hittanját. Ezek a hittanok péntekenként 16 órakor kezdődnek.

November 26-án, Krisztus Király vasárnapján a szentmise nem 11 órakor, hanem este 6 órakor lesz Sárisápon. A többi szentmise időpontja változatlan: Annavölgyben szombaton délután 5 órakor, Mogyorósbányán pedig vasárnap 9 órakor.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP: V: + Urbanics Ferenc és + Rédei József atya; H: (….); Sz: + Sugárdi Ferenc és felesége; P: + Nagyszülők és szeretteik; V: + Vas József

XVI. Benedek pápa: „Európa nemcsak Istentől fordult el, de önmagától is.” Ha Isten ellen döntesz, akkor azt mondod, hogy a világban lévő értelem értelmetlenségből fakad, az értelem céltalanul úszik az értelmetlenség óceánjában. Micsoda paranoiája Európának az, ahogy önmaga értékeihez viszonyul. Ha valaki zsidó szimbólumot sért, az antiszemita, ha valaki iszlám szimbólumot sért, jogos érte az agresszió, ha valaki keresztény szimbólumot sért, az csak toleranciával találkozik. Amíg Európa keresztény volt, tudott önkritikus lenni, és ez segítette a megújulást. Amióta Európa elfordult az Istentől, elveszítette az önkritikáját és a megújulási képességét.

Mahatma Gandhi: Amikor az Evangéliumot olvasom, úgy érzem keresztény vagyok. Amikor európai keresztényekkel találkozom, elbizonytalanodok.

Bernanos: Az élet arra tanít, hogy senki sem talál vigaszra, ha mást nem vigasztal. Semmit sem kapunk, ha nem adunk. Csak Isten ajándékozhat, az emberek között csupán csere történik.