Évközi 31. vasárnap

OLVASMÁNY: Bölcs 11,22 – 12,2: A Teremtő az élet barátja. Aki szeretettel és hálával fordul feléje, maga is az élet barátja lesz. Isten nem a halálba hív bennünket, hanem a vele való teljes életközösségbe, amely az örök boldogság állapota.

SZENTLECKE: 2Tessz 1,11 – 2,2: Aki a hitből fakadó tetteket cselekszi, azzal dicsőíti meg Isten, hogy a megigazulás útját járja, és önmaga dicsőségét is megszerzi.

EVANGÉLIUM: Lk 19,1-10: Mindannyian Zakeusok vagyunk, vagyis alacsonynövésűek a hitben. Mindenkinek fel kell másznia a maga fügefájára, hogy messzebb lásson önmagán és kiemelkedjen a tömeg forgatagából. A szentségimádás mindannyiunk számára a legmagasabb fügefa.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Istenem és királyom, magasztallak ged,  *  szent nevedet áldom örökkön-örökké.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 31. vasárnapot ünnepeljük. (III. zsoltárhét) A szentmise végén dr. Vass Rozáliát köszöntjük. Nyugdíjba vonul és Esztergomba költözik. Képviselőtestületünk hűséges és mindig együttműködő tagjaként tevékenykedik immár több cikluson keresztül. A Mária Légió vezetőjeként, és a mindenkori plébános figyelmes segítőjeként közösségünkben is megkapta azt a megbecsülést, amelyet a Gyógyszertár vezetőjeként a községben kiérdemelt. Új életszakaszában is kegyesen tekintsen Rá az Úr, és tapasztalja meg az istenszeretők örömét és békéjét.

Kedden lesz Szent Imre ünnepe. Kedden 16 órától 18 óráig szentségimádás lesz Sárisápon. Ez egyben plébániánk évi hivatalos egyházmegyei szentségiimádási napja is. Szentmise nem lesz. A plébános az elején, az ünnepélyes szentségkitételnél és a végén, az ünnepélyes áldásnál lesz jelen. Az első órában lehetőleg az idősek jöjjenek (Rózsafüzér Társulat, Karitász, imacsoport), a második órában a családok. A bejáratnál kitett íven tüntessék fel a családok, hogy melyik időpontban tudnak jelen lenni.

Sárisápon templomunk búcsúját november 10-én, vasárnap ünnepeljük a 11 órakor kezdődő szentmise keretében.

Köszönjük Mogyorósbányán a sok virágot, amelyekkel nemcsak a temetőt, de a templomot és a templom környékét is szépítették a hívek.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (november 3-10.) V: + Teréz; H: A Rózsafüzér Társulat szándékára; Sz: (….); P: + Kollár Sándorné szül. Varga Katalin; V: (búcsú) + Urbanics Ferenc atya és + Rédei József atya

Zakeus a személyes döntés és a tömegből való kiemelkedés példáját éli elénk. Vörösmarty felteszi a nagy kérdést a Gondolatok a könyvtárban című versében. Ment-e a könyvek által valamit előre a világ? Vajon mi nyugtalanítja őt? Johannes Gutenberg (1400-1468) feltalálta a könyvnyomtatást. S azonnal elkezdődött a könyv propaganda célú felhasználása. A válogatás nélküli információdömping, az ember személyes döntéseinek elsilányítása. A kódexmásolók ügyeltek arra, hogy csak értéket közvetítsenek, hiszen akár egy élet munkája volt egy kódex elkészítése.

Ma sokan felteszik a kérdést? Megy-e előre a világ a vallás által? Sokszor halljuk: a vallás úgy megnyugtat engem. De vajon ezzel valóban jobb lettem? Azt is halljuk, hogy az a jó prédikáció, amely simogatja a lelkünket és megnyugtat. Számos mentélhigiénés előadás és számos mentálhigiénés jellegű – az önmegváltás lehetőségével kecsegtető – prédikáció tömegeket vonz. Olyan jó tudni, hogy akár jó ember is lehetnék. Sőt, voltaképpen megértettem, hogy én jó ember vagyok, csak eddig nem hittem el. Nem is kell mást tenni, csak ebbe a tudatba belehelyezkedni. Ezek a tömegeket vonzó programok éppúgy nem ösztönöznek döntésre és cselekvésre, mint a popkoncertek. Vagy, ha igen, akkor a döntés és a cselekvés rövid hatótávolságú. Újból kívülről jövő szép szavakkal kell töltekezni. S az úgy megnyugtat! Jól érzem magam gyónás nélkül is! Mi ebben a zsákutca? Másokat is jobbá tevő jó ember akkor leszek, ha valóban Isten felé fordulok, egyértelmű személyes döntéssel, s nem csupán meghallgatok Istenről, meg a potenciális lehetőségeimről néhány kedves információt. Igaz emberré csak a kegyelem tud tenni. S a kegyelem feltétele a személyes, mélyen elkötelezett istenkapcsolat. Az a vallás, amely nem ebben segít, igen sokszor nem több önáltató, spirituális wellness-nél.

Zakeus kilép tömegből és meglátja az Istent. Jézus követendő példaként állítja elénk.

Szent II. János Pál pápa: Az Egyház tanítói hivatása sohasem választható el az anyaság küldetésétől, hiszen Krisztussal, az igazsággal jegyezte el magát. Az Egyház, mint gondoskodó atya, szüntelenül hirdeti az élet törvényét, és mint gondoskodó anya, védelmezi az életet. Ennek a törvénynek ő nem szerzője és nem bírája. Engedelmeskedvén Krisztus igazságának, az Egyház értelmezi az erkölcsi törvényt és előterjeszti minden jóakaratú embernek, nem hallgatván el azt, hogy ez a törvény nem középszerű kötelezettségekkel jár és igényli a tökéletességre törekvést. Jézus nem egy kedves érdekesség, hanem életbevágó és kőkemény igazság.

Juvenalis (latin költő): A legnagyobb gaztettnek tartsd: a becsület elé helyezni a túlélést, s a fizikai életért elveszíteni magát az életet.

„Boldog az az ember, aki nem indul a gonoszok tanácsa nyomán, aki nem jár a bűnösök útján és nem ül le az oktalanok gyülekezetébe, hanem az Úr törvényében leli örömét, s az ő törvényéről elmélkedik éjjel és nappal.” (Zsolt 1,1-2)

„Jaj azoknak, akik jónak nevezik a rosszat és rossznak a jót, akik világosnak mondják a sötétséget és sötétséggé teszik a világosságot, akik felcserélik édesre a keserűt és keserűre az édeset.” (Iz 5,20)