Évközi 30. vasárnap

OLVASMÁNY: Jer 31,7-9: Két állítás, amelyek az Egyházra is vonatkoznak. Mindkettőt óvatosan kell kezelnünk. Az Egyház nem azért első, mintha különleges méltóságba emelné tagjait, hanem azért, mert rendelkezik mindazzal a gyógyító erővel, amely nélkülözhetetlen az ember és az emberiség számára. Az Egyház nélkül nem látjuk meg az emberi méltóság teljességét. Mi arra vagyunk kiválasztva, hogy ezt a gyógyító erőt befogadjuk és mások számára hozzáférhetővé tegyük. A második állítás, hogy Isten atyjává és anyjává lett Izraelnek (és Jézusban az új kiválasztottaknak). Úgy kell ezt az új életet élni, hogy minél több ember testvérre találjon bennünk, így ők is felismerjék különleges kapcsolatuk lehetőségét az Istennel.

SZENTLECKE: Zsid 5,1-6. Amit itt olvasunk a főpapi szolgálatról, az minden papi szolgálatra vonatkozik az újszövetségben is. Ha a pap tanítói, megszentelői és pásztori feladata nem nyer befogadást egy közösségbe, akkor ott óhatatlanul néhány önmagát előtérbe helyező ember hobbitevékenységévé válik a hitélet. A pap a helyi közösséget a világegyházhoz kapcsolja. Meghatározza a misszió aktuális feladatait. A képviselőtestület nem munkaköri leírást ad a papnak, és nem merül ki a feladata a tanácsadásban, hanem odaadóan segíti az Evangélium mind szélesebb körben való megtestesülését. Vannak hagyományosan vallásos falvak, ahol a gyüttmentekkel nem foglalkoznak. Itt nagy válságban van a katolikus élet. A plébánia legfőbb értéke a hosszú tévelygésből éppen visszatért ember és a gyüttment, akinek testvéri közösséget kínálunk fel. Enélkül a missziós lelkület nélkül egyéni passzióvá válik a hitélet és egyre jobban veszíti az erejét. A városi közösségekben azért kezd virágozni a kereszténység, mert ott nincs gyüttment kategória. Helyette gyakran felhangzik a másik ember felé szóló biztatás: Gyere, ne félj, Jézus téged is hív! Tapasztald meg te is a testvéri közösségben a gyógyító Isten közelségét.

EVANGÉLIUM: Mk 10,46-52: A mai Evangéliumban elhangzik a misszió kulcsszava. „Gyere, bátorság, téged hív!” Semmit nem értettünk meg Jézusból, ha nem lendülünk szolgálatba és nem tekintjük testvérnek a mellettünk lévő embert. Isten kegyelmét az is tudja blokkolni, ha csak egyetlen emberrel szemben haragot táplálunk. Azonban Isten kegyelmének rendkívül széles csatornát nyit a felebaráti szeretet gyakorlata. A felebarát jézusi értelmezése a következő: nincsenek kedvenc felebarátaink, kevésbé kedvenc felebarátaink és érdeklődésünket elkerülő gyüttmentek, hanem az a kategória, hogy felebarát egyetemes jelleget ölt bennünk. Egyébként erre a világban csak a katolikus ember képes, ha valóban Jézushoz és nem csupán egy valláshoz csatlakozott.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Hatalmas dolgokat művelt az Úr lünk,  *  ezért szívből ujjongunk.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 30. vasárnapot ünnepeljük. (II. zsoltárhét) Csütörtökön lesz Mindenszentek ünnepe. Parancsolt főünnep. Mogyorósbányán 17 órakor, Sárisápon 18 órakor lesz szentmise. Pénteken Halottak napja. A miserend megegyezik az előző napival. Mogyorósbányán 17 órakor, Sárisápon 18 órakor lesz szentmise mindannyiunk halottjaiért. Pénteken Mogyorósbányán ½ 5-től a temetőben lucernárium és kérésre sírszentelés lesz. Sárisápon mindezt a szent mise után tartjuk. Sárisápon sírszentelést lehet kérni a vasárnapi szentmise után is. Jövő vasárnap, október 4-én lesz Sárisápon a templombúcsú.

Mogyorósbányán Pintér József atya síremlékének felújítása megtörtént. A sírszentelés péntek ½ 5-kor lesz. A munka 195 ezer forintot igényelt. Ez közadakozásból jött össze. Az adományok összege: állópersely: 162.780 + külön adomány: 42.000 = 204.780 Ft

Sárisápon hétfőn 11 órakor temetés (Vass József), majd gyászmise lesz. Este 18 órakor viszont elmarad a szentmise. Szerdán, október utolsó napján a szentmise előtt ¾ 6-kor litánia lesz szentségi áldással.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (október 28. – november 4.) V: + id. Tutervai József és neje: Varga Etelka és + hozzátartozók; H: (––); Sz: (….); Cs: (….); P: Mindannyiunk halottjaiért; V: + Keszthelyi Antal és szerettei.

Karl Barth: Érdekes hír jelent meg 1959-ben az újságokban. Fülöp-szigeteken az őserdő mélyén két japán katonát találtak, akik teljes fegyverzetben védték az állásaikat. Nem jutott el hozzájuk a hír, hogy vége a háborúnak. Furcsa emberek? Nos, mi is ilyen furcsa emberekké válunk, ha nem jut el hozzánk a hír, hogy Jézus megváltott bennünket, megszűnt a bűn elnyomása felettünk és érvényre juthat életünkben a kegyelem, vagyis az isteni élet. Istenünk, adj még több fényt a szemünknek, hogy felismerjünk Téged, a világ Világosságát, és a világosság fiaiként élve másoknak is világítsunk.

Imádság a Fülöp-szigetekről: Urunk hitünk olyan, mint a rizsföld. Kezdetben, amikor a palántákat elültetjük, mind különálló kis bokornak látszik. De ahogy a növény gyökeret vert és egyre nagyobbra nő, lassanként egybeérnek az egyes bokrok, és olyannak látszik, mint az összefüggő széles mező. Add Urunk, hogy gyökeret verjünk a szeretetben, és hadd növekedjünk közösségben és összetartozásban, hogy akaratod szerint történjék életünkben minden.