Évközi 3. vasárnap

OLVASMÁNY: Jón 3,1-10: Ninive Kr. e. 612-ben pusztult el. Jónás próféta, aki az 5. a kispróféták sorában, ez esemény előtt 150 évvel élt és tevékenykedett. Ekkor még Ninive a hatalma csúcspontján volt. Jónás könyve az egyetlen prófétai könyv, ami nem az írójáról, hanem a benne szereplő személyről kapta a nevét. Jónás istenképe nagyon ószövetségi, ezért az Úr komoly nevelési folyamaton vezeti át. Nekünk is figyelnünk kell arra, hogy miképpen alakult az istenképünk. Büntető vagy irgalmas Isten előtt állunk-e?

SZENTLECKE: 1Kor 7,29.31: Három értelmezést is adnak e páli tanításnak. Az egyik az, hogy Pál kezdetben nagyon közelinek vélte az Úr második eljövetelét. A másik magyarázat szerint a várható üldöztetésekre utalt. A harmadik megközelítés pedig az, hogy az evilági teendőinkbe ne merüljünk bele úgy, hogy Jézus egyre távolabbra kerüljön tőlünk, és a kereszténységünk formálissá váljon.

EVANGÉLIUM: Mk 1,14-20: János másképpen írja le az első tanítványok meghívásának történetét. Valószínűleg ő az időrendet rögzíti, Márk pedig a tekintélyi sorrendet. Péter volt a tizenkettő sorában az első, a legfőbb tekintély. Amikor Márk az evangéliumot írja, akkor már Péter tekintélye megkérdőjelezhetetlen volt. Figyeljünk Jézus szavára: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg és higgyetek az Evangéliumban”. Nem szabad, hogy a megtérésre való felszólítás nyomasszon bennünket, mert ez a mondat az örömtől ragyog. Az Isten országa, amelybe a megtéréssel lépünk be, csupa-csupa örömhír nekünk. Az Isten országa ahhoz is nagyon közel van, aki a bűnei miatt letört, csüggedt önfeladásban él. Isten országa ahhoz is nagyon közel van, aki úgy érzi, hogy nincs értelme az életének. Hozzájuk különösképpen szól a küldetésünk, nekik meg inkább kell tanúskodnunk a szabadulás rendkívüli közelségéről.   

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Utaidat mutasd meg kem,  *  én, Uram, Istenem!

 EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 3. vasárnapot ünnepeljük. (III. zsoltárhét). Csütörtökön lesz Szent Pál megtérének (Pálforduló) ünnepe. Idén február 14-ig tart a farsang.

Ma kezdődik az imahét a keresztények egységéért. Január 21-én délután 15 órakor a Művelődési Házban lesz az ökumenikus imaóra.

Megvolt a zárszámadási és költségvetési közgyűlés. Két hétig bárki betekinthet a könyvelésbe és a dokumentumokba a plébánián. Ezt követően juttatjuk el az espereshez, aki még ellenőrzi, és felterjeszti a Főegyházmegye illetékes hivatalába felülvizsgálatra és jóváhagyásra. A zárszámadás és a költségvetés elkészítésben nagy munkát végzett a két egyházközségi számvizsgáló, Boros János és Jurásek János. Köszönjük nekik.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (január 21-28.) V: A bányaszerencsétlenség áldozataiért. (Egyben alapítványi, fogadalmi szentmise) H: (…); Sz: (…); P: (…); V: + Gurin Sándor, + szülei, + testvérei.

A keresztények megosztottsága részévé válhat a világ zűrzavarának és felfordulásának. Ne álltassuk magunkat, mi is hozzájárulunk ehhez. A világ az extra elméletektől és felforgató ideológiáktól sem riad vissza, hogy kétségbeesett kiutakat keressen. Mi pedig rendelkezünk a kiút biztos ismeretével. Ezt azonban a legszélesebb összefogásban kell képviselnünk. Enélkül mindössze a világ zavarodottsága miatti zavarodottságunk fog növekedni. Nekünk azt kell megélnünk, amit Jézus ránk bízott.

Urunk, Istenünk! Alázatosan kérünk, hogy a te kegyelmed által az egyházak az egész világon békességed eszközei legyenek. A Te gyógyító és szerető követeid és küldöttjeid egységben jelenjenek meg a megosztottságtól szenvedő világban. Ámen.