Évközi 29. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 45,1-6: A próféta vallja, hogy minden ember és minden esemény a történelemben valamiképpen az Isten örök tervét szolgálja. Luther szerint az igazak Isten jobbkeze, a gonoszok pedig Isten balkeze. Az ateista filozófia, a valláskritika, a destruktív irodalom azzal, hogy támadja Istent, róla beszél és állásfoglalásra késztet. Sokkal veszélyesebb ennél a langyos keresztény, aki bár kereszténynek vallja magát, de az Isten szeretete, amely áldozatokra is késztetné őt, nem ébred fel a szívében. Legfeljebb Isten nevében ítélkezik, és nem talál értelmet az alázatban. A későbbiekben arról is szól a próféta, hogy mennyire tévednek azok, akik csak Isten „balkezében” vannak, de elkezdik tévedhetetlen teremtőnek és mindenhatónak képzelni magukat. Csúfos lesz a bukásuk.

SZENTLECKE: 1Tessz 1,1-5: Ez a levél az Újszövetségi Szentírás legelső irata, Szent Pál lelkipásztori buzgóságának gyümölcse. Az Egyház sajátjának ismerte el, így kanonizált könyv lett. Az evangéliumok jóval később íródtak, és az evangéliumok már az Egyház kezdeményezéséből, az Egyház tudatos tanítói küldetéséből fakadtak. Szent Pál e levelében a történelem és az egyes ember reményének alapjává Jézus Krisztust teszi. E remény szemléltetői, első megélői a kiválasztottak, vagyis a keresztények.

EVANGÉLIUM: Mt 22,15-21: Kevés szentírási mondat kapott annyi önkényes értelmezést az idők folyamán, mint ez: Adjátok meg a császárnak, ami a császáré és Istennek, ami az Istené. Pedig Jézus a Napnál is világosabban beszél. Ha használjátok a császári népjóléti szolgáltatásokat, a császár pénzével kereskedtek, akkor fizessétek is be a méltányos adót. Mindenkinek adjátok meg azt, ami neki jár. Azonban a császárt és az Istent ne keverjétek össze. Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazon igékkel, amelyek Istentől származnak. A sikeres evilágiság értékes istenkapcsolat nélkül kevés. Számos hiányt szül és számos megválaszolatlan kérdést söpör a szőnyeg alá, amelyek az élet hanyatló korszakában igen kínosak lesznek. Isten nélkül az emberi élet keretei fokozatosan kiüresednek. Mivel tartozunk Istennek? Azzal, hogy tulajdon életünkben és tulajdon életünkkel megdicsőítjük őt.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Adjatok az Úrnak dicsőséget,  *  ismerjétek el hatalmát.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 29. vasárnapot ünnepeljük. (I. zsoltárhét) Ma van a missziók vasárnapja. A mai perselyadományokat a missziós művek számára juttatjuk el. Hétfőn Kapisztrán Szent János emléknapja, szombaton Szent Simon és Szent (Júdás) Tádé apostolok ünnepe lesz. Jövő vasárnap, hogy fel tudjunk készülni a Halottak napi búcsúra, a szentmise előtt és a szentmise után is gyóntatok, hasonlóképpen Mindenszentek ünnepén.

November 1-jén, Mindenszentek ünnepén Mogyorósbányán 9 órakor, Sárisápon 11 órakor lesz szentmise. November 2-án, Halottak napján Mogyorósbányán ½ 5-kor, Sárisápon 6 órakor lesz szentmise mindannyiunk halottaiért. ¾ 7-kor a temetőben tartunk megemlékezést.

A héten elkezdődnek a plébánián a bérmálási hittanok. Pénteken este ¾ 7-től ¾ 8-ig tartjuk minden második héten. Ezen a héten, szerdán ¼ 4-kor elkezdődnek az óvodában is az óvodás hittanos foglalkozások. Ezeket a foglakozásokat heti rendszerességgel tartjuk.

November 5-én, Szent Imre napján, templomunk búcsújának ünnepén 11 órakor kezdődik az ünnepi szentmise. 15 órakor a ministránsok ünnepi műsora lesz, 15.30-tól szentóra. A zsúfolt búcsúi programok miatt a Képviselőtestület egy héttel később, november 11-én, szombaton este ½ 7-kor találkozik ünnepi vacsorára.

 MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP: V: + Jurásek János és felesége, Lukácsi Ilona és szeretteik; H: (…); Sz: (…); P: (…); V. + Izsó János (2. évf.)

Jézus, bár nem állítja éles ellentétbe, de szétválasztja az evilági rendet és az isteni rendet. Az ősegyház tudta, hogy az ő történelme nem a birodalom történelme. Nem a birodalommal született és nem a birodalommal fog elmúlni. A Római Birodalom kereti között él, de túlnövi azt. Az Egyháznak ez a tudatosan védett autonómiája gyakran sötét indulatokat keltett a politikai élet vezetőiben. Ők evilági keretek közé akarják szorítani az egyházat, fölötte és a lélek fölött is uralkodni akarnak. Minél tudatosabban éli az Egyház a saját szerepét és természetét, annál több konfliktusa lesz a világ öntelt nagyjaival. S ez még a legalacsonyabb társadalmi színtereken is megjelenik. A cezaropapizmus és az invesztitúra küzdelem a kereszténység első három idealista évszázadát kivéve, végigkísérte a kétezer év történelmét. Nagy volt a kísértés mindig, hogy az Egyház összeparolázzon az állammal, és a védelemért cserébe az állam igényszintjére vigye le az Evangélium üzenetét. Ha valaki Jézus azon szavaiból, hogy „adjátok meg a császárnak, ami császáré és Istennek, ami az Istené”, egy mindenkinek jó kompromisszumot vél kiolvasni, akkor figyelmen kívül hagyja az Evangélium összes többi mondatát.

Ferenc pápa: Jézus oktalannak mondja azokat, akik nem hallgatják meg Isten szavát, mert már régen kialakították a saját ideológiájukat. Isten Szava azért nem tud belépni sokak szívébe, mert ott nincsen hely a számára, illetve csak desztilláltan, az illető saját igazságfogalmához igazítva juthat be.