Évközi 28. vasárnap

OLVASMÁNY: Bölcs 7,7-11: A bölcsesség Istennél van, hozzá kell menni érte, tőle kell kérni. A bölcs ember boldogsága és életgazdagsága egészen másképpen alakul, mint a hitetlené. A hitetlen ember homokra építi az örömeit, és csúcsra járatja azokat. Mégsem ezek az örömök alakítják az életét, hanem a menetrend szerint érkező összeomlások teszik őt egyre magányosabbá, reményt vesztettebbé, mindennel elégedetlenkedővé. S egyszer csak nem emelkedik már ki az összeomlásból, nincs több csúcs. Annak, aki Istentől kéri a bölcsességet, nem lesznek fergeteges örömei, de nem lesznek összeomlásai sem. Hullámvonallal írható le sz ő élete is, de ezek az amplitúdók nem mutatnak nagy kitérést, és a csendesedő hullámvonal folyamatosan emelkedő tendenciát mutat.

SZENTLECKE: Zsid 4,12-13: Az istentelen ember nagy tévedése az, hogy ő semmilyen kapcsolatban sincs az Istennel, mert így döntött. Legfeljebb, majd ha akar tőle valamit az Isten, akkor eléje áll és közli, ő pedig megfontolás tárgyává teszi. Nyilvánvaló, hogy az így gondolkodó társunk összetéveszti az Istent egy halandó emberrel, mondjuk az Egyház valamely képviselőjével. Nem tudja, hogy Isten az a Valóság, amely mindent átfog és mindent éltet. Csak annyi az életünk, amennyit vele kapcsolatban maradva ajándékképpen átveszünk. Másképpen mondva: akkor élünk valójában, amikor hiszünk és szeretünk. Természetesen az Isten túláradó jósága gazdagon elárasztja azokat is, akik nem tudják, hogy „benne élnek, mozognak és léteznek”.

EVANGÉLIUM: Mk 10,17-30: A gazdag ifjú tipikus jelenség. Korunk típusa. Tisztességes és vallásos. Tisztessége azonban megmarad a hivatkozás szintjén (jól fog mutatni az önéletrajzában), vallásossága pedig magánhasználatra való. Úgy él, hogy abból önmagán kívül senki sem profitál. Még nem érti, hogy hosszú távon ebből neki sem marad semmi. Az marad neked, amit másnak adsz, mondja Jézus. Megfontolásra érdemes Péter dilemmája is. Jézus magával ragadta őket. Hatása alól nem tudták kivonni magukat. Tanúi voltak a csodáknak. Felemelő érzés együtt lenni Jézussal. Azonban sűrűsödnek a viharfelhők. Erőssé válik Jézus elutasítottsága is, és maga Úr is fájdalmas végről beszél. Mi lesz velünk? Voltaképpen ez van Péter kérdése mögött. Bizony minden ember utolsó nagy megkísértése a végső betegség. Addig élhettünk egy do-des (adok, mert kapok) bizalmi kapcsolatban Jézussal. Azonban, amikor úgy látszik, már semmit sem kapok, akkor lehet egybeolvadni a kereszten minket megváltó Úr Jézussal. S ekkor lépek be teljesen az életbe.     

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Áraszd ránk irgalmadat, Urunk,  *  hogy mindenkor ujjongjunk.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

 Az évközi 28. vasárnapot ünnepeljük. (IV. zsoltárhét) Csütörtökön Szent Lukács evangélista ünnepe lesz. Jövő vasárnap Missziósvasárnap. Országos gyűjtés lesz a missziók javára.

Kedden Mogyorósbányán 15 órakor Dániel Lászlónét, Fajer Rozáliát temetjük. A gyászmise ¾ 4-kor lesz. Ezért a 17 órai szentmise elmarad Mogyorósbányán.

Sárisápon a templombúcsúi szentmise november 4-én lesz.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (október 14 – 21.) V: + Horváth Jakabné, szül.: Kovács Anna és férje; H: A Rózsafüzért Társulat szándékára; Sz: + Izsó Gyuláné és szerettei; P: Beteg testvérünkért; V: + Jurásek János és felesége, Lukácsi Ilona és szerettei

Szent XXIII. János pápa: A jelenben élés tízparancsolata

  1. Élet: Ma csak azon fogok fáradozni, hogy megoldjam ezt az egy napot, anélkül, hogy meg akarnám oldani életem minden problémáját.
  2. Gondosság: Csak ma a legnagyobb hangsúlyt helyezem a fellépésemre, és hogy viselkedésemben választékos legyek. Senkit sem fogok kritizálni, sőt nem fogok arra törekedni, hogy helyesbítsek vagy kijavítsak másokat – csak saját magamat.
  3. Boldogság: Csak ma boldog leszek – abban a bizonyosságban, hogy boldogságra lettem teremtve, nem csupán a túlvilágot illetően, hanem ezen a világon is.
  4. Realizmus: Csak ma alkalmazkodni fogok a körülményekhez, anélkül, hogy azt kívánnám, a körülmények alkalmazkodjanak hozzám.
  5. Olvasás: Csak ma időt szánok egy jó olvasmányra, anélkül, hogy előírnám magamnak mostantól a rendszeres olvasást.
  6. Cselekvés: Csak ma végbeviszek egy jócselekedetet anélkül, hogy bárkinek is beszélnék róla.
  7. Önlegyőzés: Csak ma megteszek valamit, amihez semmi kedvem sincs. Ha gondolataimban sértettnek érezném magamat, ügyelni fogok arra, hogy ezt senki ne vegye észre.
  8. Tervezés: Csak ma és csak mára pontos programot fogok összeállítani. Talán nem sikerül maradéktalanul igazodnom hozzá, de mindenképpen megfogalmazom. Két dologtól mindenképpen óvakodni fogok: a hajszától és a határozatlanságtól.
  9. Bátorság: Csak ma nem fogok félni. Különösen nem fogok félni, hogy örüljek mindennek, ami szép. És hinni fogok a jóságban.
  10. Bizalom: Csak ma szilárdan fogok hinni abban – még akkor is, ha az események az ellenkezőjét mutatják –, hogy Isten jóságos gondviselése úgy törődik velem, mintha rajtam kívül nem lenne senki más ezen a földön.

Benedek pápa: Alapvető különbség van a jóléti világban előírt és kötelezővé tett ideológiai optimizmus, és a keresztet is látó keresztény remény között. Az ideológiai optimizmus nem rendelkezik kellő alappal és nem hoz gyümölcsöt. A keresztény remény Jézushoz kötődik. A keresztény remény a jelent a jövőbe helyezi, a jövőt pedig már elővételezi a jelenben.

Tekintsetek az Úrra, és eláraszt a fény benneteket! (33. zsolt.)