Évközi 27. vasárnap

OLVASMÁNY: Sir 24,23-31: Isten szerető atyaként gondozza teremtményeit. Ám drága teremtményei, az emberek gyakran ezt nem érzékelik, illetve nem termékenyülnek meg az isteni szeretettől.

SZENTLECKE: Gal 4.4-7: Az idők teljessége bizonyára azt jelent, hogy az emberiség elérte azt a történelmi szintet, amikor már kevés az indirekt kapcsolat Jézussal. Most már csak Jézust befogadva vihető tovább az üdvtörténelem. Jézusban Isten felismerhetővé és láthatóvá tette magát.

EVANGÉLIUM: Lk 1,26-28: Mária kegyelemmel teljes, és áldottabb minden asszonynál. Mária rendkívüli emberi értékét a Jézussal való rendkívüli kapcsolata adja. Ez a tény mindannyiunk számára jelzés értékű. Mária nem tartja meg önmagának a kiváltságait, hanem ajándékozza mindazoknak, akik boldognak hirdetik Őt.

 A ZSOLTÁR VÁLASZA: Szent Fiadat, Boldog Asszony, kérd e népért!

 EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

 Az évközi 27. vasárnapot ünnepeljük. Magyarok Nagyasszonya ünnepe van. (III. zsoltárhét) Szerdán Szent XXIII. pápa emléknapja lesz. Pénteken ünnepeljük a fatimai jelenés 100. évfordulóját. Az esti szentmise után, fél 7-kor fatimai áhítat kezdődik. A menete: 1. Ismertető a fatimai eseményekről és hatásuk a katolikusok életére; 2. Lorettói litánia, szentségkitétellel; 3. A jelenlévő családok mécsest gyújtanak a fatimai szobornál, felajánló ima; 4. Rózsafüzér, a tizedek közben ének; 5. a szentségimádás befejező része, szentségi áldás.

A nyári táborokban részt vevő gyermekeknek, és családjaiknak, valamint a táborokban segítőknek október 15-én délután 3 órakor a plébánia kertjében vidám délutánt szervezünk. Sport, játék, a tábori emlékek felelevenítése, uzsonna, esetleg tábortűz. Aki tud, hozhat magával süteményt.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP: V: + Horváth Jakabné, sz.: Kovács Anna és férje; H: + Viszkok szülők és + gyermekeik; Sz: + Skrek nagyszülők és szeretteik; P: + Hajnal Jánosné sz.: Buffán Ilona és szerettei; V: +id. Tutervai József és neje varga Etelka és szerettei.

Egy karikatúrát láttam. Ferenc pápa összeszedetten olvassa a Szentírást. Mögötte összesúgnak a monsignore-k: „Már megint ezt a könyvet olvassa. Innen támadnak azok a vad gondolatai.” A történelemben gyakran előfordult, hogy a Szentírást átértelmeztük, és a saját életünkhöz igazítottuk. De mindig jöttek a szentek, a nagy formátumú pápák, és jelezték, letértünk a krisztusi útról. Hogy nem a Szentírás vezeti az életünket, mutatja a Szentírással szembeni közöny. Sokan negyven-ötven éve járnak templomba, de egyetlen mondatot sem tudnának pontosan idézni a Szentírásból. A vasárnapi szentmiséről kijövet már nem tudják, hogy mi volt az Evangélium, olykor a prédikációt is ellenálló, vitatkozó lelkülettel hallgatják. Az Evangélium már nem irányítja az életüket, legfeljebb laza, homályos hivatkozásnak használják, hogy megnyugtassák magukat: minden rendben van az életükben. Jézusnak legfeljebb elmagyaráznak valamit, de Őt már nem kérdezik. A jóléti nyugati világ hasonló helyzetben van. Ezért sokakat irritál Ferenc pápa „idealizmusa”, radikális kiállása a Szentírás mellett, s ezt a helyzetet jól szemlélteti a fenti karikatúra. Próféta a pápa, vagy tévúton jár? Mellesleg a prófétákat elsősorban saját népük utasította el. Politikai közírók, szertelen bloggerek, a Katolikus Egyházat egyébként megvető hebehurgyák jelentkeznek be sorra, hogy jobban értik Jézust, az Egyházat és a jövőt, mint a pápa. A legnagyobb szomorúsággal írom le, olykor még egyes papok is „túlzásnak” tartják azt, amit a pápa képvisel. A pápa az egész világra kiterjedő egyházi hálózatot, a legmagasabban képzett egyházi diplomatákat és a sok ezer misszionáriust hallgatva következtet oda, hogy a történelemnek ez az újabb népvándorlása nem állítható meg. 2050-re Földünknek abban a kilenc országában, ahol egyébként is nagy már a népsűrűség, és katasztrofális a vízhiány, kettő és fél milliárddal fog növekedni a népesség.  Az arab világban számos ország irányíthatatlanná vált a Nyugat szűk látókörű politizálása miatt. Ha az élet valahol ellehetetlenült, akkor a történelem népei mindig felkerekedtek biztonságot és megélhetést keresni. Az arab világ és Észak-Amerika fiataljai immár húsz éve nézik a hazug amerikai filmeket. Befolyásuk miatt álmodoznak és elindulnak szerencsét próbálni, mint a mesebeli János. Tehát a mostani népvándorlás el fogja árasztani Európát – Amerika nagy örömére – éppen úgy, ahogy a gátat átszakító víztömeg rázúdul a megművelt területekre. A pápa arról beszél, hogy ebben a helyzetben mit tegyen a kereszténység. Európa felé építsünk ki szabályozott bejutási útvonalakat. Meg kell szüntetni az embercsempészek sötét üzelmeit és a döbbenetes emberveszteséget. Voltaképpen csak az zárható ki a közös életből, aki nem hajlandó elköteleződni mintegy hitvallásszerűen az emberi személy feltétlen tisztelete mellett, mégpedig attól függetlenül, hogy mi a másik ember neme, vallása, bőrének színe. Ne olcsó munkaerőnek, ne a saját jólétünk fenntartójának lássuk az Európába áramló tömeget, hanem testvéreinknek és barátainknak. Illetve kínáljuk fel számukra ezt a kapcsolati formát.  Ehhez kell a pápa által szorgalmazott szabályozott befogadás. Ebbe az is belefér, hogy minden állam maga határozza meg – ameddig képes rá –, hogy a népvándorlás nagy tömegéből mely népcsoporttal osztja meg hazáját, és milyen mértékben. Idealista a pápa, amikor azt mondja, hogy egyazon teremtő Atya gyermekei testvérként nyújtsanak egymásnak kezet, és fejezzék ki akaratukat, hogy különféle vallást követve, de szeretetközösségben akarnak élni? Bizonyára idealista. Mondhatjuk azt is, hogy szocialista, hiszen Dél-Amerikában az Egyház egyértelműen a szegények mellé állt, s ott merőben mást jelent a szocialista jelző, mit Európában. Bizonyára az is igaz, hogy olyat kér Európától, amivel az már nem rendelkezik. De tehet mást? Jézus mit mond ebben a helyzetben? Bátran kérdezzük meg Őt.