Évközi 27. vasárnap

OLVASMÁNY: Ter 2,18-24: Olykor még teológusok is arra a téves következtetésre jutnak, hogy a férfi és a nő egymást kiegészítve válnak Isten képmásává. Külön-külön ez nem megy, mondják. Jézusra gondolva máris megbicsaklik ez az állítás. Ha pedig azokra gondolunk, akik Jézus biztatására az Isten országáért önként lemondanak a házasságról, akkor szintén az állítás valótlanságába ütközünk. Azt kell mondani, hogy azok is, akik betegség folytán nem léphetnek házasságra az istenkapcsolatuk révén hiánytalanul felveszik az istenhasonlóságot, az emberi méltóságot és az istenképmást. Az Isten férfinek és nőnek teremtette az embert. Egymást modálisan egészítik ki, vagyis abban az Istentől kapott teremtő munkában, amit az élet továbbadása végett a házasságban élnek meg. Az embernek azonban a házasság és a gyermek nem veleszületett joga, hanem Istentől kapott felemelő küldetése. Ezt azonban csak úgy tudja méltóképpen betölteni, ha a férfi és a nő egysége létrejön a szentségi házasság aktusában és a házasság egészében. Azonban attól függetlenül, hogy házasságban él-e valaki vagy sem, a másik nemről egészéges, szép képet kell, hogy hordozzon. Ezt eleve tudja biztosítani az édesanyával és az édesapával való kapcsolat. Ezért is fontos a gyermek számára, hogy a szülők egysége és szeretete végig biztos talajt jelentsen a lába alatt. A jó házasság azonban nem emberi elhatározáson múlik csupán, hanem kegyelem és a felkészülésben való közösségi (egyházi) támogatás is szükséges hozzá.

SZENTLECKE: Zsid 2,9-11: Nem hűvös távolságtartással és távolról való szemlélődéssel leszünk részesei az isteni életnek, hanem teljes beleállással. Nem mondhatjuk, hogy a szenvedés nem tartozik hozzánk, ezért elutasítjuk. A most még hiányos és olykor fájdalmas életnek is teljes és másokkal szolidáris részeseivé kell válnunk, hogy majd a hiánytalan és boldog életbe is átlépjünk Jézus keresztje és feltámadása révén.

EVANGÉLIUM: Mk 10,2-12: Jézus a szentségi házasság leírását adja. Ő a teremtés rendjének helyreállítója, az ember lelkének gyógyítója. A bűnbeesés után a házasság csak halovány töredékmegvalósítója annak, amire a teremtő Isten szánta. Az elveszett boldogságot kereső emberi önzés, és egyéni szenvedély elhomályosította a házasság szépségét. Gyakran mondják a példamutató keresztény házasságban élők is: Atyám, hagyja ezeket a magasztos szövegeket a házasságról, látszik, hogy nem ért hozzá, nem éli annak valóságát! Nem olyan idilli az, mint ahogy maga képzeli! A lelkipásztornak azonban az a dolga, hogy tolmácsolja Jézus szavait: Amit az emberi keményszívűség lerontott, azt én meggyógyítom, és a teremtő Atya szándéka szerinti állapotába visszahelyezem. A házasságban sokan azért csalódnak, mert egészen más fogalmuk van a boldogságról, mint ahogy az egy szép istenkapcsolatban meg tud valósulni. Illúziók után rohan sok ember, és amikor az illúzió összeomlik, belezuhan a nihilbe, vagy építi a következő illúziót. Jézust, amikor a házasságról tanít, gyermekek keresik fel. Ezért mintegy szemléltetheti, hogy, hogy a házasság értékét a gyermekek állapota mutatja meg.      

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Életünknek minden napját  *  Isten áldása kísérje!

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 27. vasárnapot ünnepeljük. (III. zsoltárhét) Hétfőn Magyarok Nagyasszonya (Magyarország Főpátrónája) főünnepe lesz. Az ünnepi szentmise Sárisápon este 6 órakor kezdődik. Az ünnepet XIII. Leó pápa 1896-ban engedélyezte a magyaroknak a honfoglalás millenniumán.

Mogyorósbányán kedden 13 órakor Kovács Ferenc temetése lesz, a temetést követő gyászmisével. Ezért kedden este 5 órakor már nem lesz újabb szentmise Mogyorósbányán.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (október 7. – október 14.) V: + Varga László és szerettei; H: (…); Sz: + Tutervai József; P: + Skrek nagyszülők és szeretteik; V: + Horváth Jakabné, sz: Kovács Anna és férje.

Maugham: „A bölcs ember ritkán boldog, de sohasem boldogtalan.” Ezt akár így is mondhatnánk: A keresztény ember lehet, hogy ritkán boldog, de sohasem boldogtalan. Erről ismerhetjük fel.

Michel Quoist: Az ember lázadása egy óriási keresztet állított fel a világban, amely az árnyékával beborítja az emberiséget. De Jézus Krisztus szeretete az Atya és az emberek iránt ezt a keresztet a feltámadás útjává tette.

Szent XXIIII. János pápa: Isten tudja, hogy létezem, s ez engem már önmagában is nagy nyugalommal tölt el.

Weöres Sándor: Nekem voltaképpen csak egy ember létezik: Jézus. Jézus létezik – és ő létezik mindazokban, akik benne és általa léteznek.

Bousset: A legtöbb lány olyan lesz, mint az anyja. Ez az ő bajuk. A legtöbb férfi nem lesz olyan, mint az anyja. Ez pedig az ő bajuk.

Michel Quoist: Hogy kellő önismeretre juss és életed felülvizsgálata gyümölcsözővé váljon, foglalkozz rendszeresen az Evangéliummal.