Évközi 26. vasárnap

OLVASMÁNY: Ez 18,25-28: Vajon miért gondolja azt az ember, hogy Isten nem igazságos? Mert saját magát helyezi mindenek fölé, saját magát tekinti a földön a legfontosabbnak, és csak a maga érdekeire figyel. Csak azt érzékeli, ami ővele kapcsolatos. Ha a csapata elveszíti a kupát, elkeseredetten bánkódik, nem gondol arra, hogy a győztes csapat szurkolói viszont önfeledten boldogok. Az önféltés és a magántulajdon védelme voltaképpen természetes kiindulási alap, hiszen az élet küzdelmeiben helyt kell állni, nem szabad engedni, hogy elsodorjanak. Egy idő után azonban világossá válik, hogy az önzés és a szeretet között kell választanunk. Mint ahogy az is világossá válik, hogy semmi sem rendezettebb, mint amit a szeretet rendez el, semmi sem szabadabb, mint amit a szeretet köt össze.

SZENTLECKE: Fil 2,1-11: Ne külön-külön törekedjünk egyéni javakra, hanem közösen, egymással összefogva haladjunk közös cél felé. Túl sokat veszít az ember, ha kíméletlenül halad egyéni célok felé, sőt mindent elveszít, ha magára marad. Jézus örömét lelte abban, hogy emberként élhetett közöttünk. Teljesen közel jött hozzánk, mintegy eggyé vált velünk, hogy megmutassa, milyen ajándékot kapott Istentől az ember azzal, hogy szeretni képes. Jézus sorsközösséget vállalt velünk, hogy szeretetével gyógyíthasson és felemelhessen bennünket.

EVANGÉLIUM: Mt 21,28-32: Nem hiszünk az olyan embernek, aki valamiféle erkölcsi magasságokból ítélkezik felettünk. Sokat tévedünk fiatalként, aztán később is. Ezt nem disztingválhatjuk ki az életünkből. Ezt a tényt kezelnünk kell alázattal és kellő bátorsággal. Nem az teszi naggyá az embert, hogy miképpen hirdeti magát tökéletesnek, hanem az, ahogy helyrehozza a hibáit. Dennis De Young szellemes aforizmája szerint a győztesek olyan vesztesek, akik felálltak és még egyszer megpróbálták.

 A ZSOLTÁR VÁLASZA: Emlékezzél meg, Uram,  *  irgalmasságodról.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 26. vasárnapot ünnepeljük. (II. zsoltárhét) Szerdán Assisi Szent Ferenc, szombaton pedig Rózsafüzér Királynőjének emléknapja lesz. Október a Szűzanya hónapja. Sárisápon kedden, csütörtökön és szombaton ½ 6-tól, hétfőn, szerdán és pénteken ¼ 6-tól rózsafüzért imádkozunk a Rózafüzér társulat vezetésével a templomban.

Pénteken 14 órakor indul a plébánia elől harminchárom zarándokkal a busz Mariazellbe. Háromnegyed kettőig mindenki érkezzen meg. Az egymást segítő, békés, megértő közösség részesül csak a zarándoklat természetfeletti ajándékaiból. Családjainkért és jövőnkért kelünk zarándokútra, és a fatimai jelenés 100. évfordulóján a Szűzanya oltalmát kérjük. Október 6-án, pénteken elmarad az esti szentmise, október 8-án, Magyarok Nagyasszonya ünnepén pedig este 7 órakor kezdődik Sárisápon a szentmise.

Október 13-án, pénteken, a fatimai jelenés 100. évfordulóját is ünnepelve tartjuk az októberi szentségimádást. Felajánljuk önmagunkat, családjainkat, és községünk valamennyi élő és elhunyt lakóját a Szűzanyának. Az áhítat az esti szentmise után kezdődik.

Kedden este 6 órakor Mogyorósbányán, a plébánián lesz hittanos szülői értekezlet, szerdán pedig este fél 7-kor Sárisápon, az iskolában. Az elsőáldozási plébániai előkészítő hittan, a bérmálási előkészítő hittan és az óvodások óvodai hittanos foglalkozása október közepén indul.

MISESZÁNDÉKOK (október 1-8.) SÁRISÁP – V: (…); H: + Pallagi Sándor és felesége: Kiss Éva; Sz: A Rózsafüzér Társulat élő és + tagjaiért; P: (–); V: + Horváth Jakabné sz.: Kovács Anna és férje. (A szentmise 19 órakor kezdődik!)

Benedek pápa: Újra fel kell fedeznünk a hit útját, hogy egyre világosabban meg tudjuk mutatni a Krisztussal való találkozás örömét és mindig megújuló életerejét. Nem fogadhatjuk el, hogy a só ízét veszítse, sem, hogy véka alá rejtsük a világosságot. (Részlet a Porta Fidei kezdetű apostoli levélből)

Az imaapostolkodás szándéka szeptemberben Ferenc pápa kérése szerint: Hogy a plébániák a hit továbbadásának és a szeretetről való tanúságtételnek helyei legyenek.

Ferenc pápa: A lelkifurdalás annak a jele, hogy még kapcsolatban vagyunk az üdvösséggel. Ne féljünk kimondani az igazságot saját életünkről, vállaljuk bűneinket, és gyónjuk meg azokat.

Ferenc pápa: A család alapvetően az a közösség, ahol Isten Igéjét meghallják, és tettekre váltják. Ez a család szélesebb valóság, mint csupán a vér szerinti család – ezt segít megérteni és ezt a valóságot képviseli az Egyház.