Évközi 24. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 50,5-9: Úgy értelmezi az Egyház, hogy Izajás ezúttal is a Messiásról beszél. Ő valóban kiszolgáltatta magát az emberi gonoszságnak, elszenvedte a megaláztatást. Mindez mögött azonban ott volt az Atyával való rendkívüli kapcsolata. Úgy lépett bele a bűn világába, hogy teljes összeköttetésben maradt az Atyával.  

SZENTLECKE: Jak 2,14-18: Az ortodoxia nem sokat ér az ortopraxia nélkül. Az orto- előtag a görögben: felegyenesedni, felemelkedni, láthatóvá válni. Az igazság akkor tud felemelkedni, ha hiteles cselekvés szemlélteti. A kereszténység olyan tanítást hoz a világba – például a nyolc boldogság –, amely ellen először védekezik az istentagadó életvitel. Azonban, ha az Egyház közösségében meggyőző módon bemutatjuk a krisztusi élet értékeit, az előbb-utóbb hatni kezd azok körében, akik nem megátalkodottan, nem megszállottan ellenállók. A megszállottak és megátalkodottak elenyésző kisebbségben vannak, csak nagyon hangosak.

EVANGÉLIUM: Mk 8,27-35: A kereszt nem balsorsot, nem elromlott életet jelent. A kereszt vertikális szára azt szimbolizálja, hogy a horizontális létsík ugyan nehéz életet is hozhat, ennek azonban kapcsolatban kell lennie az Istennel. Az Isten felé van a kiemelkedés a reménytelenségből. Ezen a vertikális csatornán áramlik be az életünkbe, mintegy infúzióként, az a hit és szeretet, amely felépíti bennünk a reményt. Enélkül a szenvedés pusztító értelmetlenséggé válik, ami végzetesen meggyengíti a szenvedésen túli élettel való kapcsolatunkat. Jézus, amikor saját szenvedésének elkerülhetetlen voltáról beszél, akkor azt is érzékelteti, hogy nagy szeretettel öleli majd magához ezt a szenvedést. Tudja, hogy ezzel ad új, immár győzelmes életet a világnak.      

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Az Úr színe előtt járok  *  az élők földjén.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 24. vasárnapot ünnepeljük. (IV. zsoltárhét) Pénteken Szent Máté apostol és evangélista ünnepe lesz. Szeptember 16-án ünnepeljük Mogyorósbányán a templom búcsúját (Szűz Mária Szent Neve).

Szeptember 23-án, vasárnap délután 3 órakor várjuk Sárisápon a hittanos gyerekeket és szüleiket a plébániára, családi kerti programra. Ennek a programnak a célja, hogy a régebbi hittanosok szeretettel forduljanak az újak felé, a szülők ismerkedjenek. A gyerekek vetélkedőn, vidám versenyen vesznek részt, majd közös uzsonnával zárunk. Kis süteményt hozhatunk magunkkal. A program 18 órakor zárul. Ezt követően, aki akar, még tábortűz mellett szalonnasütést szervezhet.

Szeptember 22-én Annavölgyben már 17 órakor kezdődik a szentmise. Mogyorósbányán pedig szeptember 25-től már szintén 17 órakor kezdődnek a keddi szentmisék.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (szeptember 16-23.) V: (….); H: élő édesapa; Sz: + szülők, + nagyszülők; P: + Svigruha Jánosné, szül: Viszkok Teréz, + szülei és szerettei; V: (….)

Mária Szent Neve

Mária szent nevének kultusza az első ezredforduló táján erősödött meg. Canterbury Szent Anzelm (1034-1109) és Clairvaux-i Szent Bernát (1090-1153) különösen kiemelkedtek Mária-tiszteletükkel. Gyönyörű írásaikban dicsérik Mária Szent nevét. Az 1500-as években már elterjedt a lorettói litánia. Mária megszólításai az ő üdvösségtörténeti szerepére, és az ószövetségben rávonatkozó előképekre utalnak. A középkorban a népi jámborság mentén nagyon sok litánia terjedt el. VIII. Kelemen pápa 1601-ben a Mindenszentek litániája és a Lorettói litánia kivételével valamennyit betiltotta, illetve használatukat egyházi engedélyhez kötötte. A XVI. században spanyol földön Mária Szent Nevének ünnepét Mária születése napja (szeptember 8.) utáni tizennegyedik napra, szeptember 22-re tették. Boldog XI. pápa a török felett aratott 1683. szeptember 12-i nagy bécsi diadal emlékére és hálából a Szűzanyának, az egész világegyházba bevezette az ünnepet és tíz nappal korábbra, szeptember 12-re helyezte át. Azzal, hogy Jézus testvéreivé válunk a keresztségben, Jézus édesanyját, Máriát mindannyian mennyei édesanyánknak tekintjük.

J. Feckes: Mária, mint a „Szép Szeretet Anyja”, a keresztény férfi számára lelki segítséget jelent ahhoz, hogy a nő eszményi képe károsodást ne szenvedjen benne. S minden asszony a ma oly fontos feladatát, hogy a férfi megnemesítője legyen, csak akkor fogja tudni teljesíteni, ha a Szép Szeretet Anyját választja magának példaképül.