Évközi 23. vasárnap

OLVASMÁNY: Ez 33,7-10: Az őr feladata, hogy időben jelezze az ellenséget. Ha megteszi, akkor megmenti a saját lelkét még akkor is, ha a figyelmeztetettek nem hallgatnak rá és vesztükbe mennek. Ha azonban azért mennek vesztükbe, mert az őr nem figyelmeztette őket, akkor Isten az őrt teszi felelőssé. Ferenc pápa azt kéri, hogy a pásztorok szenvedélyesen tanítsák az igazságot, rendelkezzenek a megkülönböztetés képességével, bátran nevezzék rossznak a rosszat. Azonban a rossz áldozatait a legérzékenyebb szeretettel és irgalommal karolják fel. 

SZENTLECKE: Róm 13,8-10: Sokkal több okunk van támogatni és segíteni egymást, mint gáncsoskodni és rosszakarattal lenni egymás iránt. Amivel leginkább tartozunk egymásnak, az a kölcsönös szeretet és a jóakarat, mondja Szent Pál. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat, tanítja a Biblia. Jézus pedig megerősíti, hogy csak a felebaráti szeretet nyomán van tévedhetetlen út az Istenhez.  

EVANGÉLIUM: Mt 18,15-20: Jézus testvéri feddésről beszél. Tehát az első feladatunk, hogy testvérünknek érezzük azt, akin szeretettel segíteni akarunk, hogy tévedésével szembesüljön és a tévedéséből kiláboljon. A második feladatunk a négyszemközti beszéd, vagyis a kommunikáció. Itt már az esetek 90 százalékában csődöt mondunk. A kommunikáció nehezen megy önmagammal, embertársammal és az Istennel is. Ferenc pápa azt mondja, hogy a legmagasabb emberi kapcsolat, a commúnió, amely asztal- és életközösséget jelent, egyenlő a kommunikációval. A házasságok elszürkülésének az első jele szinte minden esetben az, hogy megszűnik a valódi beszélgetés a házastársak között. Legfeljebb már csak problémamegoldó beszélgetések vannak, de az önközlés és a másik spontán, odaadó meghallgatása már akadozik. A következő lépcső a felebaráti feddés szabályában a harmadik testvér bevonása, aztán a közösség felől érkező meggyőzés. Ha a megtévedt felebarát a közösséget elutasítja, akkor, ahogy mondani szokták, már az ő térfelén pattog a labda. Az Egyház már nem ismeri a kiközösítést. Igaz, jelzi, hogy melyek azok cselekedetek, amely során beáll a latae sententiae, az Egyházból való önkéntes távozás. Ferenc pápa azonban azt mondja, hogy ilyen esetben is hagyjuk kitárva a kaput, könnyítsük meg a visszatérés lehetőségét.      

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Bár hallgatnátok ma Isten szavára:  *  Népem ne légy keményszívű.

MISESZÁNDÉKOK (szeptember 10-17) SÁRISÁP: V: + Varga László és szerettei; H (…); Sz: (…); P: + Gyarmati Pál és neje, + Urbanics Julianna és + szeretteik; V: (…)

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 23. vasárnapot ünnepeljük. (III. zsoltárhét) Ma van a tanévnyitó Veni Sancte szentmisénk. Kedden Szűz Mária Szent Neve emléknap lesz. A mogyorósbányai templom búcsúi szentmiséje (és egyben a mogyorósbányai Veni Sancte) szeptember 17-én, 16 órakor lesz. Csütörtökön Szent Kereszt felmagasztalása ünnep, pénteken a Fájdalmas Szűzanya emléknap lesz. Ezekben a napokban vonulnak be a szemináriumokba a kispapok. Imádkozzunk hűségükért és alázatos hősiességükért Jézus és az Egyház iránt.

A jövő hétre elkészül a máriazelli zarándokoknak a részletes tájékoztató levél. A befizetett előlegen túli összeget a buszon is be lehet fizetni. Az összesen 18.500 Ft minden költséget fedez. A szállásra és az étkezésre (két reggeli, egy vacsora) szükséges EURO-t ebből az összegből beváltom. Legfeljebb ajándéktárgyak vásárlására hozzunk magunkkal EURO-t

Az októberi elsőpénteki szentségimádást áttesszük október 2. hetére, azaz október 13-ra. Két okból. Október 6-án sokan Márizellben leszünk és ott emlékezünk. A másik ok, hogy október 13-án lesz az első fatimai jelenés századik évfordulója. Tehát október 13-án, pénteken az esti szentmise után a Mária-szobornál minden jelenlévő család mécseseket gyújt és így végezzük a szentségimádást. Egy atyától rövid előadást is meghallgatunk arról, hogy mivel gazdagította meg katolikus életünket Fatima.

Szeptember 16-án szombaton lesz a péliföldszentkereszti kisbúcsú. A családi nap programja a plakáton megtekinthető. Mindenkit szeretettel várnak a szalézi atyák.

Szeptember 19-én Szentlélek Szeminárium kezdődik Esztergomban, és 9 héten át tart, keddenként 19.15 órai kezdettel. Kemenes Gábor atya vezeti. Elsősorban azoknak a középkorúaknak ajánljuk, akik beleszülettek az Egyházba, és mostanra erejét veszítette a hitük. a Szentlélek Szeminárium a résztvevők többségének olyan lendületet és magukra találást ad az Egyházban, mint egy leült házasságnak a családi hétvége. Bővebb ionformációt magam is szívesen adok szerdán az esti szentmise után. Egyébként:lelkigyakorlat.net

A helyi szükség sok mindent felülír, de egyházmegyénkben szabályozva van a liturgikus munkatársak és a plébániai irodavezetők képzése és kinevezése. A liturgikus munkatársak (áldoztatók, felolvasók, igeliturgiát tartók) kinevezését öt évenként meg kell hosszabbítani. Az ehhez való képzés október 27-én, pénteken délután 16 órától 20 óráig lesz a Kanter Károly Felnőttképzési Intézetben (1035 Budapest, Kórház u. 37.) Az újonnan jelentkezők képzése pedig november 10-én és 17-én lesz 16 órától 20 óráig ugyanott. (Nekik mind a két képzési napon részt kell venniük.) A plébános jelenti be a képzésen résztvevőket. E héten és jövő héten szerdán este, a szentmise után szeretettel várom megbeszélésre azokat, akik szeretnének részt venni, vagy további tájékoztatást kérnek. (Mogyorósbányán a keddi szentmisék után tudok információt adni.) Az irodavezetők számára 11 alkalmas képzés lesz szeptember 27-től december 13-ig, szerdánként. (anyakönyvezés, könyvelés, alapvető pénzügyi ismeretek, iratkezelés, stb.) Erre a képzésre is a plébános jelenti be a leendő egyházi munkavállalót. Szívesen adok további tájékoztatást az érdeklődőknek.

Szeptember 20-án, szerdán 19 órakor testületi megbeszélés lesz a plébánián. A sok programot érdemes átbeszélgetni, s van egy gazdasági feladatunk is. A sekrestyés, majd a kántor felmondásával, és azzal, hogy ezeket a feladatokat a plébános végzi, jelentős összeg bennmaradt a költségvetésünkben. Célszerű és értelmes felhasználásáról beszélnünk kell.

A bérmálási előkészület októberben kezdődik. Jó lenne ebbe belevonni a már bérmálkozott fiatalok közül is néhányat. Akik már bérmálkoztak, küldetést kaptak az Egyházban kortársaik támogatására. Az óvodás hittanok szintén októberben kezdődnek. A plébániai elsőáldozási hittan az őszi szülői értekezlet után kezdődik.

Ferenc pápa: Sokkal fontosabb azt tudnunk, hogy Isten menyire szeret bennünket, mint azt demonstrálni, hogy mi mennyire szeretjük őt. Az előbbi sokkal jobban áthatja és alakítja lényünket, cselekedeteinket, gondolatvilágunkat. S ez az alapja annak, hogy Isten iránti szeretetünk őszinte és feltétel nélküli legyen.

Tudnunk kell, hogy Jézus valamennyi kegyemének csatornát nyit a szentmise, s főleg a vasárnapi közösségi szentmise. Hogy ebből a kegyelemből mennyi ér el bennünket az attól is függ, hogy milyen lélekkel veszünk részt a szentmiseáldozatban.

Egy pásztor legyen szenvedélyes, tudjon különböztetni, és legyen bátorsága elítélni a rosszat, miközben a rossztól megsebesült és szenvedő embert a leggyengédebb szeretettel gyógyítsa és oltalmazza.