Évközi 23. vasárnap

OLVASMÁNY: Bölcs 9,13-19: A bölcsesség abban áll, hogy felismerjük Isten akaratát a magunk és mások életében, illetve a világ sorsának alakulásában. A bölcsességre csak az az ember juthat el, aki Istenre figyel. A világi életben való eligazodáshoz elég a tudás, de életünk végső céljának felismeréséhez és e cél felé haladáshoz bölcsesség kell. Sokan a vallásnak nem látják értelmét. Luxushajón utaznak és ott kifogástalanul boldogulnak. Élvezik a hajó nyújtotta lehetőségeket. Ám a hajó el fog süllyedni, ők pedig nem tanultak meg úszni és evezni, hogy partot érjenek. Van, aki a maga tákolta gályán utazik és úgy véli, hogy bárhová odaér. Ám ez a gálya kormánylapát vagy navigációs rendszer híján csak körbe-körbe jár.

SZENTLECKE: Filem 9-10. 12-17: A pogány császárok korában a Birodalomban a rabszolga dolognak számított és annyi volt az értéke, amennyiért vették. Szökés esetén a gazdája a legsúlyosabb büntetéssel sújthatta. A családfőnek korlátlan joga volt a gyermeke és a rabszolgája felett. A keresztény császárok az apai jogot (potestas patria) és a rabszolgák feletti jogot (dominica potestas) erősen korlátozták. Amit Szent Pál levelében olvasunk, azt mutatja, hogy a pogány császárok idejében a keresztények miképpen viszonyultak a rabszolgákhoz. A rabszolgafelszabadítás joga a rabszolgatartónál volt. A kereszténnyé lett előkelőségek emberségesen bántak a rabszolgákkal és ha módjuk volt rá, szívesen gyakorolták a manumissiót. A rabszolgák testvérnek számítottak a keresztény gyülekezetekben és semmiféle megkülönböztetést nem alkalmaztak velük szemben. Pálnak, mint szabad római polgárnak lehetett volna (rab)szolgája. Ám Onezimuszt nem rabszolgának tekintette, hanem fiának, akinek a keresztség által ő adott életet. Onezimuszt visszaküldi Filemonhoz ezzel a levéllel, hiszen a római jog szerint az ő tulajdona. Ám ne büntesse meg, hanem szabadítsa fel és tekintse édes testvérének, s ha jónak látja, önként ajándékozza őt Pálnak, hogy a római testvérek közé tartozva szolgája őt a fogságában.

EVANGÉLIUM: Lk 14,25-33: Jézus arról beszél, hogy gyümölcstelen dolog az, ha valaki tessék-lássék módon követi őt és rengeteg kifogást talál a komolyabb elköteleződésre. Az itt elhangzó mondatokon azok szoktak felháborodni, akik igen komoly hiányosságokat hordoznak a házastársi hűség, a családi békesség és a gyermekek áldozatos nevelése terén. Akik a felsorolt emberi kapcsolatokban nagyon szépen helytállnak, tudják, hogy Jézus miről beszél. Ahhoz, hogy ezek a kapcsolatok ne gyengüljenek, hanem erősödjenek, nagyon kell ismerni és szeretni Őt. Mindennél jobban kell ragaszkodni ahhoz az ajándékhoz, ami csak tőle érkezhet: az életbe való teljes beleszületés örömteli állapota. Csakis az így, teljesen megszületett és a LÉT-ből részesedve létező ember tud jó házaspár, jó szülő és jó testvér lenni.   

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Te lettél, Uram, menedékünk,  *  nemzedékről nemzedékre.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 23. vasárnapot ünnepeljük. (III. zsoltárhét) Pénteken Aranyszájú Szent János emléknapja lesz. Őt a doctor eucharisticus névvel illeti a keresztény emlékezet, az Eucharisztia iránti tiszteletéért és annak mélyreható tanításáért. Szombaton lesz Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe.

Mogyorósbányán jövő vasárnap, szeptember 15-én a Szűz Mária Szent Neve misét végezzük, emlékezve a templom búcsújára. A Szűzanya oltalmába helyezzük újfent a települést.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (szept. 8-15.) V: Veni Sancte; H: (….); Sz: + Hajnal Jánosné Buffán Ilona és szerettei; P: + ifj. Kurucz András, + húga, Mária és + szülők; V: + Varga László és szerettei.

MISESZÁNDÉKOK – MOGYORSÓBÁNYA (szept. 8-15.) V: + Mária és + Mária, valamint szeretteikért és + családtagokért… K: (….); V: (….)

Zsoldos Imre: Légy szegény vagy gazdag, mindkettő kereszt. Légy zseni vagy ostoba, mindkettő kereszt. Légy nő vagy férfi, mindkettő kereszt. Légy hívő vagy hitetlen, egyaránt kereszt. Légy nőtlen vagy nős, hajadon vagy férjezett, mindkettő kereszt. Szeretnek, ünnepelnek, átkoznak gyűlölnek? Egyaránt kereszt. Ám ha keresztünkkel hozzád fordulunk, megáldod életünket. Kérész életünk kemény keresztjeit áldd meg, keresztre feszített kegyes királyunk, Krisztusunk.

Ratzinger: Egy túlon-túl és agyontervezett világnak az emberei előbb-utóbb kimondhatatlanul egyedül lesznek. Amikor Isten teljesen eltűnik a szemük elől, szegénységüket és magányukat fájdalmasan fogják átérezni. S akkor a hívők addigra már kicsivé olvadt csoportjait mindenütt, mint valami egészen újat és megoldást nyújtót fogják keresni és értékelni.