Évközi 23. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 35,4-7: Izajás a messiási korról jövendöl. A messiási kor, az Isten országa Jézussal elérkezett. A megtérésével bárki beléphet ebbe az új valóságba, ahol megnyílik az emberlét teljes perspektívája, és megtapasztalhatóvá válik az Isten jósága. A megtérés előtt a saját egyházunkat építgetjük, csupa-csupa önző és beszűkült látásmóddal. A megtérés után már vágyódunk arra, hogy Krisztus Egyház közelítsen meg bennünket, és azzal akarunk azonosulni.

SZENTLECKE: Jak 2,1-5: A személyválogatás, és a magam ügyének folyamatos előtérbe helyezése azt jelzi, hogy a magam elképzelte „egyházban” élek Krisztus Egyháza helyett. Mikor mindig másutt keresem Krisztus Egyházát, mint ahol élek, az annak a jele, hogy még a magam egyházának elképzelésében élek, s nem tudok csatlakozni az Egyház egyetemes szolgálatához. Jakab a krisztusi új élet egy tévedhetetlen jelét említi. Pontosan olyan szeretettel nézek a közösségbe belépő „jelentéktelen” emberre, mint a híres, közismert előkelőre. Jakab apostolnak ez a lelkipásztori figyelmeztetése azt mutatja, hogy a keresztény embernek mindig kontrollálnia kell önmagát, soha nem kényelmesedhet bele valami maga formálta vallási tudatba. A hitem mindig rászorul arra, hogy azt az Evangélium tovább nevelje.

EVANGÉLIUM: Mk 7,31-37: Természetes, hogy itt nem logopédiai és nem hallásszervi problémák gyógyításával akar lenyűgözni bennünket az Úr. Mindannyian nagyothallók vagyunk az isteni szóra, és dadogunk, ha a hitünkről kell bizonyosságot adnunk. Jézushoz azért hozták a dadogva beszélő süketnémát, mert kíváncsiak voltak arra, hogy meg tudja-e őt gyógyítani. S miután nem vették komolyan Jézus tiltó parancsát – Ne szóljatok erről senkinek! – arról tanúskodtak, hogy a csoda lényegét nem értették meg. Jézusban nem ismerték fel az életük megmentőjét. A Jézusról való tanúságtevésünket megelőzi Jézus szavainak és cselekedetnek elmélyült fontolgatása, az Egyház útmutatásának követése.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Áldjad lelkem az Urat,  *  dicsőítsed az Istent!

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 23. vasárnapot ünnepeljük. (III. zsoltárhét) Pénteken lesz Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe.

Hittanos nap. Tegyünk egy kísérletet arra, hogy hittanos családi napot szervezzünk a plébánián. Játék, vetélkedő, tombola uzsonna. A legfontosabb célja egy ilyen eseménynek az, hogy a „régi” hittanosok megteremtsék az újaknak azt a légkört, amely azt a bizonyosságot adja nekik, hogy itt egy őket szerető és nekik jót akaró közösségre találtak. A program időpontja: szeptember 23-án, vasárnap 15 órától 18 óráig

Mogyorósbányán szeptember 16-án lesz a búcsúi szentmise (Szűz Mária Szent Neve). Mogyorósbányán szeptember 25-étől már 17 órakor kezdődnek a keddi szentmisék. Szeptemberi miseszándékok Mogyorósbányán: szeptember 9: + Mária és + Mária és + családtagok; szeptember 18: + Dániel János (1. évf.); szeptember 23: + Mogyorósi Máté és felesége, + Dániel Katalin.

Esküvő Mogyorósbányán: szeptember 15-én 17 órakor: Kurcz Tamás – Hazai Bernadett

Mogyorósbányán Pintér József atya síremlékének felújítására eddig 87.000 Ft adomány gyűlt össze. A szükséges összeg: 155.000 Ft. Tehát 68.000 Ft-ot kell még összegyűjtenünk.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (szeptember 9-16.) V: + szülők; H: a Rózsafűzér Társulat szándékára; Sz: (….); P: + Gyarmati Pál és neje, + Urbanics Julianna és szeretteik; V: (….)

Jean Vanier: Az érettség jele, ha örülni tudunk annak, amink van, ahelyett, hogy hiányzó dolgok miatt panaszkodnánk. Az éretlenség jele, ha elégedetlenkedünk amiatt, amink nincs, ahelyett, hogy hálát adnánk azért, ami van.

Luis De Saint-Marché: Nem az tesz boldoggá, amit birtokolsz, hanem az, aminek tiszta szívből tudsz örülni.