Évközi 22. vasárnap

OLVASMÁNY: Jer 20, 7-9: A próféták sokszor megtapasztalták a nép haragját, mivel zavaró volt a szókimondásuk. Ferenc pápával kapcsolatosan is hallhatjuk némely „katolikustól”: elegünk van már a nyaggatásaiból. Korunk embere rendkívüli módon érzékeny arra, ha valaki figyelmezteti őt, ha valaki „kívülről” akarja megmondani neki, hogy mit tegyen és mit ne tegyen. Az őskeresztények a létükkel is zavarták a hedonista világot. Az életöröm ellenségeinek tartották őket, és közreműködtek a hatósággal az elpusztításukban. Jeremiás kezdetben szenved attól, hogy nem szórakoztatnia, hanem tanítania kell a tanítással szemben allergiás embereket. Aztán megérti, hogy miközben nevetségessé válik kortársai szemében, a gyógyulás, az újjászületés úttörőjeként azon az úton halad, amire ő mindenkinél előbb rátalált. A sértődékenységünk, a gőgünk, az önzésünk is el tud bennünket távolítani az emberektől, de az igazság szeretete is.  Az előbbit megérdemeljük, az utóbbit Isten a javunkra fordítja. 

SZENTLECKE: Róm 12, 1-2: A „világ” embere nagy erőfeszítéseket tesz, hogy minél tovább élvezhesse e földi élet nyújtotta javakat és szórakozásokat. Szent Pál pedig azt mondja, hogy ezeket nyugodtan beáldozhatjuk azért, hogy megnyílhasson egy másfajta élet és másfajta öröm a számunkra. A teljesebb élethez a lemondás nyit kaput, nem pedig a hedonista örömkeresés. Ne az Istent elveszítő világhoz hasonuljunk, hanem a lelkünk mélyén lévő ősminta, az istenarc szerelmes kutatói és felfedezői legyünk. 

EVANGÉLIUM: Mt 16, 21-27: Jézus az isteni megváltást összekapcsolja az áldozattal. Ha a megváltottság útját nem akarjuk elveszíteni, mi sem kerülhetjük ki a lélek javára hozott áldozatokat. Ezek az áldozatok azonban csak akkor üdvösségesek, ha teljesen hozzákapcsolódnak Jézus szeretetáldozatához, illetve eleve abból forrásoznak.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Hozzád vágyódik szívem,  *  én Uram, Istenem.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 22. vasárnapot ünnepeljük. Csütörtökön A kassai vértanúk ünnepe, pénteken pedig Kisboldogasszony (Mária születése) ünnepe lesz. Jövő vasárnap 11 órakor lesz Sárisápon a tanévkezdő Veni Sancte szentmise.

Mogyorósbányán szeptember 17-én ünnepeljük a templombúcsút (Mária Szent Neve) Kivételesen délután 4 órakor tartjuk a szentmisét, amely egyben a hittanosok Veni Sancte-je is lesz. A szentmise után szervezzünk vendéglátást a diákoknak és a szüleiknek is. Negyedévenként tartunk majd délután 4 órakor diákmisét a mogyorósbányai templomban.

Szeptember 4-én kezdődnek az iskolai hittanok. A tavalyi évhez képest Mogyorósbányán és Sárisápon is több hittanos van, Annavölgyben azonban egyetlen hittanos sincs. Imádkozzunk az elsővasárnapi szentórán a hitnevelés eredményességéért. Ma elsővasárnapi szentóra lesz.

Szeptember 17-e után Annavölgyben 17 órakor kezdődik a szombati szentmise, Mogyorósbányán pedig a ugyancsak 17 órakor kezdődik a keddi szentmise.

MISESZÁNDÉKOK (szeptember 3-10) SÁRISÁP: V: pro populo; H: A Rózsafüzér Társulat élő és + tagjaiért; Sz:(…); P: (…); V: + Varga László és szerettei

A kisebb Mária-ünnepek. Szeptember 8: Mária születése. Szeptember 12: Mária Neve. (Ellentétben a fiúkkal, az ószövetségben a lányoknál nem volt meghatározott napja a névadásnak. A negyedik, hetedik, tizedik, tizenkettedik napon ünnepelték. A XI. századtól van jelen az Egyházban ez az ünnep. XI. Ince pápa 1683-ban, a török felett aratott bécsi diadal után a győzelem napjára, szeptember 12-re helyezte ezt az ünnepet.) November 21: Mária bemutatása a templomban. (Lányoknál a születést követő 70. napon)

Jézus úgy határozza meg keresztény létünket, hogy ebben a világban, de nem ebből a világból élünk. Loyolai Szent Ignác azt mondja, hogy a világ által felkínált javakat óvatos mérlegeléssel használjuk, mindig szem előtt tartva, hogy mi szolgálja lelkünk javát. A világ pátosszal beszél a demokráciáról. Az Egyházban azonban nem demokrácia, hanem értékhierarchia van. Nem megszavazzuk, hogy miben van igaza Jézusnak és miben nincs, nem többségi szavazással döntjük el, hogy milyen vallási formákat alakítunk ki, hanem a legfőbb jóra, Jézusra figyelünk. Ő a legfőbb értékünk, s tudnunk kell, hogy minél távolabb kerülünk tőle, annál lejjebb csúszunk az értékhierarchiában. Még akkor is, ha a „lent” demokratikus, többségi akarattal lett megválasztva.

Bakó Annamária (irodalmár, könyvkiadó): Ha gyermekkorban a szülőktől megkaptuk a hiteles hitnevelést, azt az istenhitet az élet során már semmi sem tudja megszüntetni. Az ember éppen akkor kerül őt legyőző, erős manipulációs hatás alá, amikor elveszíti az istenhit szilárd talaját. Az istenhit megőrzésével az ember átlátja ezeket a manipulációkat, és megőrzi velük szemben lelkének szabadságát, és ezáltal emberségének valódi értékét is.