Évközi 22. vasárnap

OVASMÁNY: Sir 3,19-21; 30-31: Mindenben meg kell találni a helyes mértéket. Az ambíció nélkülözhetetlen ahhoz, hogy magas szinten elvégezzük a feladatainkat, de a túlzott ambíció törtetővé, mások iránt érzéketlenné tehet. A gyermeket motiválni kell, de nem az önteltség útjára, hanem a mások javára végzett örömteli szolgálat felé. A bölcsességi könyv azt a pszichológiai igazságot említi, hogy aki szerényen okos és másokat is hagy érvényesülni, kedvelni fogják az emberek. Aki viszont okosságával csak magát akarja érvényre juttatni és elnyom másokat, annak nem lesznek barátai. Az ilyen okosság hamarosan nagyon sekélyessé válik. Jézus úgy mondja, hogy aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki magát megalázza, felmagasztalják.

SZENTLECKE: Zsid 12,18-24: A szöveg emelkedett költői nyelven fejezi ki a két szövetség közötti különbséget, s jelzi, hogy honnan hová kell átlépnünk. Az ószövetség embere maga elé képzelte a fenséges isteni erő megnyilvánulását mennydörgő szózatban, az elemek erőinek tombolása közepette. S az ószövetség embere remélte, hogy ez a hang az ő életében nem fog megszólalni. S miután valóban nem szólalt meg, előbb kezdte nem félni az Istent, majd nem is törődött vele. Ma nagyon sok ilyen ember él körülöttünk. Mi azonban semmire sem vágyunk jobban, mint arra, hogy Jézus csendes szavát halljuk és szeretetét lelkünkbe fogadjuk. Nem valami jövőbeni bizonytalan találkozás nekünk az Isten, hanem jelenvalóság, ha a szeretet útját járjuk.

EVANGÉLIUM: Lk 14,1.7-14: Jézus az előkelő farizeus házában másképpen tanít, mint a kor vándortanítói. Ők elvont keleti bölcsességeket, szellemes aforizmákat mondtak. Jézus pedig arról beszél, hogy nekünk itt és most miképpen kell viselkednünk. Annak ellenére, hogy szombat van, meggyógyít egy vízkórost. (Itt valószínűleg agyvelő vízkórról van szó, amely visszamaradást okoz a fejlődésben. Az ilyenek kirekesztettek voltak a vallási és a társadalmi életből.) Majd a vendégsereget szembesíti azzal, hogy többen érvényesíteni akarják a társadalmi pozíciójukat, ami miatt nem alakulhat ki például egy valódi eucharisztikus közösség. (Hála Istennek, a keresztények között ma már alig találkozni olyan hívővel, aki a társadalmi rangja szerinti elbírálást kér.) Azonban az is akadályozza az eucharisztikus közösség megszületését, ha zárt baráti vagy rokoni kör klubszerűen akarja megélni a Jézussal való közösséget. Amilyen mértékben meghívjuk és befogadjuk a kirekesztetteket, olyan mértékben számíthatunk a Szentlélek jelenlétére közösségeinkben. Gyermekeinket csak úgy tudjuk kereszténnyé nevelni, ha a szegények és idősek szeretetére és a rászorulók segítésére buzdítjuk őket és ebben példát mutatunk nekik.  

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Jóságodban, Istenünk,  *  hajlékot készítesz a szegénynek.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 22. vasárnapot ünnepeljük. (II. zsoltárhét) Szombaton lesz Szent Márk, István és Menyhért kassai vértanúk ünnepe.

Jövő vasárnap, szeptember 8-án Veni Sancte-ét tartunk. Hittanos gyermek nem lesz, de ez minket ne zavarjon, álljunk helyt a szüleik helyett.

Mogyorósbányán szeptember 15-én Szűz Mária Szent Neve ünnepi misét végezzük, emlékezve a templom búcsújára. a Szűzanya oltalmába helyezzük újfent a települést.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (szept. 1-8.) V: Élő és + bányászokért; H: + Papp János; Sz: (….); P: A Rózsafüzér Társulat szándékára; V: Veni Sancte

MISESZÁNDÉKOK – MOGYORÓSBÁNYA (szept. 1-8.) V: A Rózsafüzér Társulat szándékára: élő és + bányászokért; K: (….); V: + Mária és + Mária, valamint szeretteikért és + családtagokért