Évközi 21. vasárnap

OLVASMÁNY: Józs 24,1-17: Józsue hitvallásra készteti a népet. A pogány isteneknek vagy pedig az igaz Úrnak, atyáik Istenének akarnak-e szolgálni? A személyes hit megszületése kegyelem dolga. Az értelmi és érzelmi elköteleződés Jézus és az Egyház mellett azonban ezt megelőzheti. A gyermek vallásos nevelésében voltaképpen ez a mi képességünk és lehetőségünk: elősegíteni, hogy érzelmileg és értelmileg elköteleződjön a fiatal, s kimondja, hogy ő a Teremtő Isten munkatársaként és Jézus testvéreként sok jót akar tenni ebben a világban.

SZENTLECKE: Ef  5,21-32: Legyünk egymás alárendeltjei Krisztus iránti szeretetből. Ez az alárendeltség nem behódolást és önfeladást jelent, hanem a jó cél érdekében végzett teljesebb együttműködést. Ott, ahol elsődleges érték a család, sajátos módon gyónnak a férfiak. Nem azt mondják, hogy összetűztem az asszonnyal, hanem úgy fogalmaznak, hogy nem engedelmeskedtem a felségemnek. Ezzel kifejezik, hogy a feleség jobban figyelembe veszi a család valódi javát, mint ők. Ha a férfi kellőképpen érett, s jól látja a lényeges dolgokat, akkor felismeri, hogy a család akkor lesz erős, egészéges és sok generációra tervezett, ha az asszony ragyog. Az ő ragyogása a gyerekek lelki egészségének is egyik fontos garanciája. Szent Pál azt írja, hogy Jézus is ragyogóvá akarja tenni az Egyházat. A nő is azért engedelmeskedik a férjének, hogy teljesebb legyen a jó cél érdekében végzett együttműködésük. Az engedelmesség itt sem a gyáva behódolást, még kevésbé rosszal való megalkuvást jelenti. Az engedelmesség bibliai értelemben nem önfeladás, hanem teljesebbé válás.  Sokszor látjuk, hogy aki nem képes engedelmeskedni, megmérgezi a családja életét és ostobán tönkre teszi a saját egészségét.  

EVANGÉLIUM: Jn 6,60-69: Jézus is hitvallásra készteti tanítványait a nagy megosztást előidéző eucharisztikus beszéd után. A választás arról szól, hogy részt akartok-e venni a világ megszentelésében, vagy csak a magatokra gondoltok? Képesek vagytok-e túllépni az ószövetséget, vagy nem? Az ószövetségben az az istenkép erősödött meg, amely azt a képzetet keltette, hogy Isten – az áldozataink arányában – kiszolgálja a mi földi szükségleteinket. Előtérbe került, majd kizárólagossá vált az ember akarata. Ez minden szabadelvűség és minden családi viszály ős oka.  Jézus azonban az Élet Kenyerével a figyelmünket a menny felé irányítja, amely tartósabb és kiteljesítőbb otthonunk lesz, mint a földi haza és a földi család. Az embernek mennyei emberré, a családnak mennyei családdá kell nemesednie. Ennek eléréséhez azonban együtt kell működnünk Isten egyetemes üdvözítő tervével. Erről szól az egyetemes felebaráti szeretet követelménye. Az Eucharisztia új népet hoz létre. A világ számára nagyon elvont valóság az eucharisztia. Csak abból ismerheti fel, ha az Eucharisztiából élő közösség minőségét látja. A keresztény anyós nem tud másképpen hatni a menyére, csak azzal, ha a szentmise után sokkal megértőbb, szeretetteljesebb és jóságosabb lesz. A keresztény nagyszülő nem tud másképpen hatni a hitben félrenevelt unokájára, csak azzal, ha részesíti abból a mennyi örömből, amelyet ő a szentáldozásban megkapott.   

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Ízleljétek és lássátok,  *  milyen édes az Úr.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 21. vasárnapot ünnepeljük. (I. zsoltárhét)

Annavölgyben szeptember 22-én, Mogyorósbányán szeptember 25-én állunk át a téli miserendre. Tehát ezeken a napokon a szombati, illetve a keddi szentmise már 17 órakor kezdődik.

Szeptember 3-án folytatódik a Biblia olvasó imaközösség összejövetele a plébánián. Minden hétfőn ¾ 7-től ¾ 8-ig vagyunk együtt. Nem zártkörű, mindenkit szeretettel látunk.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (augusztus 26. – szeptember 2.) V: + Hégli Imre és + szülők; H: + Papp János és szerettei; Sz: + id. Malárik János, felesége, Gula Julianna és szeretteik; P: + Vass Lászlóné, szül.: Kurucz Krisztina; V: Veni Sancte a hitoktatás és a hitnevelés komolyságáért

Kodály Zoltán: Az életünk első fele azzal telik, hogy hibát hibára halmozunk, a második fele pedig azzal, hogy ezeket megmagyarázzuk.