Évközi 20. vasárnap

OLVASMÁNY: Jer 38,4-10: Jézus világossá teszi tanítványai számára, hogy üldöztetések várnak rájuk. Bárányként küldi őket a farkasok közé. Jeremiás próféta sorsában több esemény mintegy előre jelzi az Egyház próbatételeit és az állandó üldöztetésének pszichológiai okait. Jeremiás voltaképpen kritizálja a jeruzsálemiek életvitelét, s azzal riogatja őket, hogy a pusztulásuk felé sodródnak. Ez a kritika, a lelkiismeret bolygatása, a jóléti nyugalmuk megzavarása háborítja fel az embereket. Azt a megoldást választják, mint Káin. Ő agyonütötte Ábelt, aki Káin lelkiismeretét megszólaltatta. A keresztények közül sokan e konfliktust kerülendő, bezárkóznak a templomba és úgy vélik, maradéktalanul megvalósítják azt, amit Jézus kér tőlük. Ő azonban nem azt mondja tanítványainak, hogy járjatok templomba, hanem azt, hogy menjetek az egész világra, hirdessétek az evangéliumot és kereszteljétek meg az embereket. A szentmise tehát egy bázis, ahonnan elindulunk, de nem oda bezárkózunk. A gyermeknek nem azt mondjuk, hogy neki kötelessége templomba járni, hanem azt mutatjuk meg, hogy mi magunk milyen küldetést kaptunk a szentmisén, miképpen hatott a Jézussal való találkozás a lelkünkre.  

SZENTLECKE: Zsid 12,1.4: Az apostoli levél szerzője közli, hogy mi akadályozza bennünk missziós bátorságot és lelkesedést. A bűn, amely behálózhatja a mi életünket is. Ha azonban a bűnből felszabadulva eljutunk a lélek szabadságának csodálatos élményére, akkor másokat is be akarunk vonzani ebbe az élménybe. Amikor valaki különleges szépségű helyekre utazhatott, utána sokakkal meg akarja osztani azt, amit álélt. Nem tudja magában tartani.

EVANGÉLIUM: Lk 12,49-53: A jezsuita gimnáziumok folyosóin, illetve tantermeiben gyakran láthatjuk a következő feliratot: „Menjetek, és lobbantsátok lángra a világot!” A világ Jézusra vár továbbra is. Arra a gyógyításra, amely a lelket ismét képessé teszi szeretni, hinni, bizakodni, meglátni a szépet és felismerni magunkban, illetve embertásainkban az isteni képmást. A jezsuita gimnáziumok egyértelművé teszik a küldetésnyilatkozatukban, hogy innen nem potenciális betegek, hanem lelkes gyógyítók fognak kilépni a világba. Abba a világba, ahol létezik egyfajta béke, de ez nem az ember belső békéjének a kisugárzása, hanem éppenséggel a belső békétlenség időleges elfojtásának megannyi praktikája. Az ember azonban ennél többre vágyik, mert Isten ennél sokkal többet akar neki ajándékozni.     

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Uram, irgalmadban ments meg engem,  *  Uram, siess segítségemre.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 20. vasárnapot ünnepeljük. (I. zsoltárhét) Kedden, augusztus 20-án, Szent István király, Magyarország fővédőszentje főünnepén Sárisápon 10 órakor, Mogyorósbányán 18 órakor lesz az ünnepi szentmise.

Augusztus 21-én, szerdán este elmarad Sárisápon a szentmise. P. Boulad atya előadásán leszek. Majd beszámolok róla.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (2019. augusztus 18-25.) V: + Hégli Imre és szerettei; H: (….); Sz: (–––); P: (….); V: Szülők

„Mintegy ötszáz külföldi írás emlékezett meg eddig Szent Istvánról az idők folyamán. Ebben a népszerűségben csak Nagy Károly képes vele versenyre kelni. Abban azonban Szent István teljesen egyedülálló, hogy ezek az írások egytől egyig méltatják őt, egyetlen bántó megjegyzést sem találunk, csak nagyrabecsülést és tiszteletet.” (Hermann Egyed) Vele kapcsolatosan a sértő megjegyzésektől még a hitet eltörölni akaró kommunisták is tartózkodtak. Nekik is egészségesebb volt a lelkük, mint azoknak a magyargyűlölő „magyaroknak”, akik önmagukat szabadelvű újságírónak feltüntetve mocskolják Szent Istvánt. Kit is mocskolnak? A magyarság jövőbeni lehetőségeit. Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek.

Newman: Kérünk, Urunk, kegyelmeddel szüntelenül segítsd az egyházakat, hogy a Jézus Krisztustól minden ember üdvösségére megkezdett munkát szegénységben és hatalmaskodás nélkül tudják végezni. Ne az erőhöz és a szigorú joghoz folyamodjanak szeretet nélkül, ne hirdessenek tetszetős, de tévedésbe hajló tanokat, hanem azt szeressék és szerettessék meg, ami egyszerű és igaz. Küzdjenek minden, csak a földhöz kötő gazdagság és kétszínűség ellen. Az Evangéliumot adják tovább és alakítsák ki a szívekben Krisztus lelkületét, hogy a megváltásba vetett hit átalakítsa a világot.

H. M. Meyer: Minden időben volt nyugtalanság az Egyházban. Áthidalhatatlannak látszó ellentétekből és nehézségekből is akadt bőven az évszázadok folyamán. Mindig meg kellett küzdeni az igazságért és mindig újra kellett tanulni az igazság mélyebb és teljesebb megfogalmazását. Ha ez nem így lenne, akkor az Egyház magára hagyná a világot. Ha ez nem így lenne, akkor az Egyház feladná krisztusi küldetését. Az Úr mondta, hogy a konkoly együtt nő a búzával.