Évközi 2. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 49,3-6: Isten folyamatosan felkínálja a lehetőséget, hogy közösségre lépjünk vele. Sokféleképpen teszi ezt. A tisztességes, isten- és emberszerető pogányok a maguk békés rituáléjában léphettek kapcsolatba az őket felemelő Istennel. Az ószövetségi választott nép az Ábrahámnak adott ígérethez való hűségében és a mózesi törvény lényegéhez való ragaszkodás által találta meg az utat a Teremtő jóságához. Mivel Isten a szeretet, aki rátalál az igaz szeretet útjára, Istennel lép közösségbe, még akkor is, ha semmilyen vallást sem ismertettek meg vele. Az Istennel való termékeny, élő kapcsolatot csak közösségben lehet megélni. Jézusban közénk jött az Isten. Mária egyszülöttében láthatóvá és megtapasztalhatóvá tette magát. Feltárta irántunk való nagy szeretetét. Azonban senki sem juthat szeretetközösségre az Istennel, aki egyéni utakon, önszeretettől vezéreltetve, öntelten, önmagát hirdetve halad. 

SZENTLECKE: 1Kor 1,1-3: Isten és ember találkozásának megszentelt helye az Egyház. Azok közössége, akik megszentelődtek Krisztusban és segítségül hívják az Ő nevét. A legfontosabb ajándékok, amelyekkel Jézus teljessé teszi az életünket, az Egyházban, az Egyház által jutnak el hozzánk. Az Egyház közösségében élés a keresztséggel kezdődik és az Egyház küldetésében való részvétel által tartható csak fenn. Miért vagyok jelen a vasárnapi szentmisén? Azért, mert nekem most éppen erre van szükségem? Rövid távon talán ez is elég. Vagy azért, mert ott foglalt helyem van? Ez sem rövid, sem hosszú távon nem elég. Csak az a felismerés vonz a szentmiseáldozaton való részvételre, ha megértem, hogy ez biztosítja a világ életét, benne az én kiteljesedő jövőmet is. A szentmise sohasem lehet csupán az én egyéni vallásgyakorlatom. Akkor csak a nyugtalanságomat, a romboló önzésemet hozom be a közösségbe. A szentmise együtt-cselekvés (conpassio) Jézussal a világ életéért. A gyermekemnek nem mondhatom, hogy gyere szentmisére, ha kedved van hozzá. Azt kell mondanom, hogy jöjj, mert nagyon sokat tehetünk azért, hogy a világ szebb legyen. Gyakran megkérdezem a világ sora felett kesergő honfit: Mikor voltál utoljára szentmisén? 

EVANGÉLIUM: Jn 1,29-34: János „csak” vízzel keresztel, Jézus azonban Lélekkel. Ember nem tudja az embert megszentelni, hiszen mindenki csak azt adhatja, amivel rendelkezik. Az ember a halandóság és a homályos látás béklyójával rendelkezik. Ezt tudja továbbadni. János nagysága abban is megmutatkozott, hogy amikor felismerte Jézust, az Isten Bárányát, hozzá küldte tanítványait. Ahogy egy szülőnek is fel kell ismernie, hogy a gyermeke lelkét nem ő teremtette, a gyermek lelke sokkal többre vágyik, mint amit a szülő adhat neki. Ennek spontán kifejeződése a kamaszkori elégedetlenkedés. A hitnevelésben súlyos következményei lesznek annak, ha a szülő vagy a nagyszülő az Egyház és az Egyház tanítói iránti bizalmatlanságot táplálja a gyermekbe. Ennek mindig az az oka, hogy a felnőtt életvitele jelentős mértékben eltér az Evangélium szellemétől, ezért nem akarja, hogy túl közel jöjjön hozzá a Jézusról tanúskodó Egyház. A prédikációt általában kötekedő lelkülettel hallgatja. Szinte minden sikertelen hitnevelés mögött ez a hamisan élt kereszténység áll.      

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Íme, eljövök, Uram,  *  hogy teljesítsem azt, amit kívánsz. 

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI 

Az évközi 2. vasárnapot ünnepeljük (II. zsoltárhét) Ma kezdődik az ökumenikus imahét a Krisztus-hívők egységéért. Az idei imahét mottója: „…nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk…” (ApCsel 28,2) Mármint a máltaiak a hajótörést szenvedett Szent Pál és társai iránt. Az idei ökumenikus imahét anyagát a máltai keresztények készítették. 

Ma délután 3 órakor lesz az ökumenikus imaóra a Művelődési Házban. Szeretettel várnak bennünket református testvéreink. 

Kedden Mogyorósbányán sárisápi temetés és gyászmise miatt az esti szentmise elmarad. 

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (január 19-26.) V: A bányaszerencsétlenségek áldozatiért (fogadalmi szentmise) H: (….); Sz: (….); P: (…); V: (….) 

MISESZÁNDÉKOK – MOGYORÓSBÁNYAjanuár 19: A Szabó és Nagy család élő és + tagjaiért; február 2: + Milinszki Rezsőné, szül: Papp Mária 

keresztelés: január 19-én: Willinger Réka 

Az ökumenikus imahét idei programját a máltai keresztények állították össze. Ők minden évben február 10-én, nemzeti ünnep keretében emlékeznek meg arról, hogy Szent Pál hajótöröttként földet ért náluk. Mindez 59-ben történt. A hajótörést megelőzően tizenegy napig hányódtak a viharban. Hogy megmeneküljenek, mindenüket be kellett szórni a tengerbe. Elveszítették az értékes rakományt, hogy az életüket megmentsék. Ma, a 21. század elején bőségesen meg vagyunk terhelve értékes rakománnyal. Lehet, hogy ezeket el kellene veszítenünk ahhoz, hogy az életünket megmentsük. Kétszázhetvenhat embert, hajósokat, katonákat, foglyokat kovácsolt eggyé a baj. Megtudták, hogy az ismeretlen sziget, ahol partot értek Málta. A bennszülöttek „nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántuk”. Szent Pál Jézust képviselve és hirdetve egymásért küzdő közösséggé formálta a hajón utazókat. Majd a szigetre lépve a rajtuk segítő bennszülöttek gyógyítójaként tevékenykedett. A szigetről hozzá sereglő betegek gyógyulást találtak, s megtudták, hogy Jézus gyógyította meg őket. Három hónapot töltöttek Máltán, majd a hajózásra kedvező idő megérkezésekor, egy alexandriai hajóra szálltak és Rómába utaztak. Itt könnyű háziőrizetben két évet töltött el Szent Pál. Először a zsidó előkelőségekkel beszélt a Jézustól kapott küldetéséről. Ők közönyösen viszonyultak hozzá. Így az apostol a pogányokat fogadta a szállásán és nekik hirdette az üdvösséget. 

Ma is járják ezt a tengeri útszakaszt hatalmas wellness-hajók. A rajta utazók golfoznak, kaszinóznak, revüt néznek, gasztronómiai élvezetnek hódolnak, koktélokat isznak, mérhetetlen mennyiségű pénzt költenek és hiszik, hogy ezzel nagyon értékessé és tartalmassá tették halandó földi életüket. Van olyan hajó, ahol még kápolna is van, a fedélzeten napozó lelkésznővel. Ezeken a hajókon nem kétszázhetvenhatan, hanem kétezer-hétszázhatvanan utaznak. Vajon, hol van inkább jelen az Isten? Az értékeit veszített hajótörött közöségben, vagy a wellness-utazás jól ápolt embertömegében? Talán olykor még látják is a lelketlen embercsempészek lélekvesztőin hányódó migránsokat. Majd, ha hazaérnek, nagyon szépen fognak megszólalni az érdekükben.