Évközi 2. vasárnap

OLVASMÁNY: 1Sám 3,3-19: Sámuel Izrael történetében a királyságot közvetlenül megelőző átmeneti időszaknak kiemelkedő alakja. Silóban, az Úr ládáját őrző sátoregyüttesben, tehát az Úr közelében cseperedett fel. Itt történt a kiválasztása és meghívása a prófétai küldetésre. A mai olvasmány Sámuel meghívástörténete. Mindenkinek, aki az Úr közelében cseperedik fel, van meghívástörténete. Ez erőt és biztos irányt ad életének, bármi is legyen a hívatása.

SZENTLECKE: 1Kor 6,13-20: Szent Pál a test és a lélek egységét vallja. (A katolikus teológiai mindig elvetette a platóni dualizmust, amely a testet a lélek börtönének mondta.) A testünket nem a kívül viselt ruha nemesíti, hanem az, ha a krisztusi Test részévé válik és a Szentlélek élteti. Szent Pál gyakran írja, hogy bujaságra és tobzódásra adott test nem tud az isteni Testhez kapcsolódni, és nem tud nemes lelket felmutatni.

EVANGÉLIUM: Jn 1,35-42: A Jézusról való fenséges szavak és Keresztelő Jánosnak Jézusról való tanúskodása után János és András meghívástörténetével folytatódik János evangéliuma. Majd következik Péter meghívástörténete. A hit nem egy kívülről ránk parancsolt, vagy szokásként átvett valami, hanem személyes megtapasztalás, és a személyes kérdéseinkre adott isteni válasz nyomán formálódik. A hit lehet egy darabig a közösség (család, Egyház) által közvetített érték, azonban egy idő után már személyes, belső tartalommá kell válnia. A családi és az egyházi nevelésnek bábáskodnia kell a személyes hit megszületése mellett.  

 A VASÁRNAPI ZSOLTÁR VÁLASZA: Íme, eljövök, Uram,  *  hogy teljesítsem azt, amit kívánsz.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 2. vasárnapot ünnepeljük. (II. zsoltárhét) Csütörtökön Árpád-házi Szent Margit ünnepe lesz. Isten éltesse a Margitokat.

Január 21-én 15 órakor a Művelődési Házban lesz az ökumenikus imaóra. Ezúttal a református testvérek hívnak bennünket.

Január 18-án este 7 órakor a plébánián zárszámadási és költségvetési képviselőtestületi gyűlés lesz.

Tavasszal elsőáldozás és bérmálás lesz Sárisápon, Mogyorósbányán pedig elsőáldozás.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (január 14-21) V: A doni hősökért; H: (…); Sz: (…); P: (…); V: A bányaszerencsétlenség áldozataiért

Főleg az elsőáldozást vegyék nagyon komolyan a családok. Ha azt a nagyon segítőkész, méltányos lehetőséget (rövid felkészülés, diákmisén való részvétel), amit felkínálok, nem fogadják el a szülők, akkor ez a hajó nagy valószínűséggel elment, és gyermekük nem lesz katolikus ember. Nem a keresztség által, hanem az elsőáldozás által válunk katolikussá! A szentáldozás és a szentgyónás képessége nélküli keresztény nem katolikus. Előfordulhat, hogy később a megszerzett képesség ellenére nem áldozhat valaki egyházjogi akadály miatt, de ebben az esetben is közösségben maradhat az Egyházzal, mert az Egyház iránti ragaszkodása révén (gyermekeit a szentségi életre vezeti) külön kiváltságban részesül. Ehhez azonban az kell, hogy ő maga mindent megtegyen, hogy az egyházjogi akadály elháruljon, és elismerje a szentségek és az Egyház rendkívüli, isteni eredetét. Az elsőáldozást egy képpel tudom szemléltetni. A kegyelmi élet forrásából, amely a keresztséggel nyílt meg, mindaddig a szülők és a nagyszülők tudnak meríteni a gyermeknek, amíg ő maga is el nem tud menni a forráshoz. Egy idő után a forrás elapad, és csak akkor ad kegyelmi erőt, ha maga a gyermek akar meríteni belőle. A Jézus iráni személyes szeretetünket a szentségi életünk mutatja. Szentgyónás és szentáldozás nélkül elapadhat a kegyelmi élet forrása.

A bérmálással zárul le az a folyamat, ami a kereszteléssel elkezdődött.  A bérmálással érkezem meg teljesen a katolikus egyházba és kezdődik életemnek az a szakasza, amelyet a Szentlélek ereje tölthet be, hogy Isten élő tanúja legyek az Egyházban és a világban, hívatásom és családi életem révén. A bérmálást élete bármely időpontjában kérheti az a megkeresztelt ember, akinél nincsen egyházjogi akadály, és őszinte vágyat érez arra, hogy a Szentlélekben kiteljesedjék az élete.

Január 21-én kezdődik az imahét a keresztények egységéért. Az egyégtörekvés célja, hogy mi keresztények mindannyian ugyanazt valljuk az Egyházról és az Eucharisztiáról. Jézusról egymást túllicitálva tudunk nagyon szépeket mondani. Ezeket bizonyára Jézus is gyönyörűséggel hallgatja. Az ökumenikus egységtörekvés során nekünk kell inkább hallgatni és Jézust beszéltetni, hogy ne magunkat halljuk folyamatosan vissza, hanem az Ő hangja erősödjön fel.