Évközi 19. vasárnap

OLVASMÁNY: 1Kir 19,9. 11-13: Illés a próféták atyja, aki a földről elragadtatott a mennybe, és aki az egyik kispróféta, Malakiás szerint ismét el fog jönni a földre. A korabeli zsidóság Illés újbóli megjelenését a Messiás eljövetelének közvetlen előzményeként hirdette. (Ezért van a színeváltozás hegyén Mózessel együtt Jézus társaságában.) Az igaz Isten melletti hűség rendíthetetlen képviselőjeként a Kr. e. 9. században megmentette Izraelt a Baal-kultusztól. (Izrael, vagyis az északi országrész elpusztult, miután letért az Illés által mutatott útról.) Illés mindig erős hivatkozás volt, az újszövetség is harmincháromszor említi nevét. A mi legfőbb értékünk is az a hagyaték, amivel összefoglaljuk életünket, hitünket, istenkapcsolatunk valódiságát, s amit elmondunk gyerekeinknek, unokáinknak. Ez a család rendkívüli értékévé válhat. A széteső családokat általában már nem vezeti ilyen hagyaték

SZENTLECKE: Róm 9,1-5: Szent Pál szíve állandó és nagy fájdalmaként említi, hogy népe, a zsidóság nem fogadta el Jézust üdvözítőként. Sok nagyszülő is átéli ezt a fájdalmat, látván, hogy a családjából sokan nem követik Jézust. Szent Pál kijelenti, minden áldozatra kész lenne azért, hogy a zsidóság Jézushoz térjen. Ezzel a felelősségtudattal kell nekünk is családunkra tekinteni. Csak az istenhitben tud fennmaradni egy család, és csak az istenhitben tud teljesen kibontakozni egy emberi élet értéke. 

EVANGÉLIUM: Mt 14,22-33: Az ősegyház igehirdetése, amely az evangéliumokban hagyományozódott ránk, nagy hangsúlyt helyez arra, hogy Jézus már a feltámadása előtt is Isten Fiaként volt közöttünk. A kenyérszaporítás csodáját sokan szemlélték, a hit nagy próbája azonban a szűk tanítványi kört érintette. Az ember életében előforduló próbatételeket modellezhetjük e történetben. Az élet vihara és a lét bizonytalanságából eredő sötétség elrejtheti szemünk elől Jézust, aki abszolút hatalommal uralkodik ezeken az elemeken. A tanítványok sem fordulnának az Úrhoz, ha Ő nem szólítaná meg őket. Szellemekkel egyezkednének, régi világuk hiedelmeihez folyamodnának. Péter bizonyosságot kér ennek az egyedi esetnek a megoldására, hadd tudjon ő is a vízen járni. Jézus azonban rámutat, hogy az őhozzá vezető hit feltétel nélküli, amely az élet sok próbatételén és a hűség megtartásán keresztül formálódik, mígnem „egyek leszünk vele, miként ő is egy az Atyával”. Jézus csodálatos communiót vetít előre. Ha Ő bennünk van, akkor mi őbenne, és által mindannyian a Szentháromság életközösségében. Az efelé vezető út helyességéről a hívek egysége tanúskodik. Nincs Egyház ott, ahol nem dolgozik mindenki ezen az egységen. Enélkül legfeljebb a sérült lélek vezette egyéni önhittségek vannak.       

 A ZSOLTÁR VÁLASZA: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet,  *  és üdvösségünket add meg nékünk!

 EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 19. vasárnapot ünnepeljük. (III. zsoltárhét) Jövő vasárnap Szent István király ünnepe lesz. Budapesten, a Szent István bazilika előtti téren ezúttal is 17 órakor kezdődik a Szent Jobb-körmenet és a szentmise.

Kedden, Nagyboldogasszony napján Sárisápon 11 órakor, Mogyorósbányán 19 órakor lesz ünnepi szentmise.

Átmenetileg nincsen hétköznap orgona, ezért a hétköznapi szentmisék stipendiuma 2.100 Ft helyett 1.500 Ft.

Máriazelli zarándoklatot szervezünk október 6-7-én. Pénteken 14 órakor indulunk, és vasárnap este 18 órára érkezünk meg. Odamenet megtekintjük Ausztria legnagyobb kolostoregyüttesét, a lillienfeldi ciszter templomot és apátságot, valamint Annaberget. Szállásunk (két éjszaka) Márizellben a Jézus Szíve Néplányok által fenntartott Zarándokházban lesz, 50 méterre a kegytemplomtól. (12 EUR/fő/nap) Van egy boxokra osztott nagyterem, emeletes ágyakkal, valamint öt kisebb szoba. A templom melletti étteremben szombaton és vasárnap svédasztalos reggelink van (6 EUR), szombaton este háromfogásos vacsora (8-10 EUR). A többi étkezésről ki-ki maga gondoskodik. A szombati mise után lehet túrázni vagy várost nézni. Három órakor keresztutat járunk, este részt veszünk a gyertyás körmeneten. Vasárnap a szentmise után indulunk haza, és megnézzük a híres neubergi reneszánsz-kori ciszter templomot és kolostoregyüttest. A részvételi díj: 18.500 Ft vagy 60 EUR. A diákoknak 9.000 Ft vagy 30 EUR. A magyarok egyik legismertebb és legkedveltebb Mária-kegyhelyén megerősítjük a Szűzanya-tiszteletünket, ismét az oltalmába ajánlva magunkat, családunkat és nemzetünket. A jelentkezéskor a részvételi díj felét előlegként be kell fizetni.

MISESZÁNDÉKOK SÁRISÁP: V: + Urbanics Ferenc, + neje: Basovszki Ilona és szerettei; H: (…), K: 11 óra: Nagyboldogasszony ünnepi mise; Sz: (…); P: (…); V: + Papp János

Belon Gellért: Az ördög ugyanazt mondja, mint Jézus: legyetek olyan, mint az Isten, ismerjétek a jót és a rosszat. Csakhogy az ördög arra bíztat bennünket, hogy ezt saját erőnkből érjük el. Látnunk kell, hogy az Istennel szembe forduló angyalok saját erőből ördöggé váltak.   Az ördög Jézust utánozza, és igyekszik látványossá és szórakoztatóvá válni. Jézus is azt a célt tűzi ki elénk, hogy legyünk olyanok, mint a mennyi Atya. Ám ne saját erőnkből kísérletezzünk, hanem a vele való egység (communio) a feltétele annak, hogy egymással is eggyé válva részesei lehessünk az isteni életnek. „Legyenek mindnyájan egy. Amint te, Atyám, bennem vagy és én benned, úgy legyenek ők is bennünk, hogy így elhiggye a világ te küldtél engem.” (Jn 17,21)

Az Eucharisztia (a szentáldozás) célja, hogy Jézussal és egymással eggyé formáljon bennünket. Csak így hiszi el a világ, hogy Jézus a világ üdvözítője. Ezért botrány a keresztények történelmi megosztottsága, és ezért súlyos bűn úgy az Eucharisztiát magunkhoz venni, hogy az egység ellen tevékenykedünk. Ez alól a legsúlyosabb bűn alól csak a tudatlanság és a gyengélkedő pszichikai állapot adhat felmentést.

Szent Ágoston főművében, a De civitate Dei-ben a világtörténelem öt egymásra épülő lépcsőjét mutatja be. 1. Az ember Isten teremtménye. (Az evolúció célja az ember.) 2. Az ember szabadakaratát rosszra fordítva olyan akar lenni, mint az Isten, és eközben emberségében aláhanyatlik. 3. Isten törvényt ad az embernek, hogy segítse eltévelyedésében, hogy ne legyen nagyobb a baj. 4. Isten maga jön el a földre, hogy példájával és kegyelmével meghívja az embert az életszentségre. 5. Aki Jézust követi, eljut az örök boldogságra, aki a végsőkig ellenáll, a kárhozatot választja. (Életünk vége felé igencsak felsejlik, hogy merre tartunk: vagy a másokat oltalmazó derűs hit, vagy az egyre súlyosbodó megkeseredés.)