Évközi 15. vasárnap

OLVASMÁNY: Iz 55,10-11: Izajás próféta szövege készíti elő a mai igeliturgiában az evangélium megértését. Isten szava sohasem marad hatás nélkül. Sokan azonban nem engedik magukhoz Isten Szavát. Befogják a fülüket vagy világi zajjal elnyomják. Mások szemezgetnek belőle, s abban erősödnek meg, hogy régi énjük nem szorul megújulásra. Szent Ágoston is megemlít egy akadályt. Értelmével már behódolt Szent Ambrus prédikációit hallva a keresztény igazságoknak, de még elővigyázatos volt, kivárt. Aki rossz orvosokra bízta magát, tartózkodó lesz az igazi orvossal szemben.

SZENTLECKE: Róm 5,18-23: Pál a megújulásunk abszolút távlatába helyez bennünket. Mindent e távlat előrevetítésével szemléljünk az életünkben. Az eljövendő érdekeljen, foglalkoztasson és kössön le bennünket. Legyen közöttünk beszédtéma. Ez nem elvonja figyelmünket a kötelező feladatainktól, hanem ellenkezőleg, igaz lélekkel állít bele a feladatokba. Ne fojtsátok el magatokban a Lelket, ne forduljatok el a prófétai szótól, mondja Pál a tesszalonikai híveknek. Életetek arra irányuljon, hogy a bensőtökben lévő lélek csírák kibontakozzanak. Nem lehet ennél fontosabb feladatunk. Nem érdemes másképpen megérkezni életünk zárszámadásához.

EVANGÉLIUM: Mt 13,1-23: Miről szól a mai példázat? A magvetőről? A magról? A magot befogadó földről? Bizonyára mindháromról. A magvető szinte pazarló módon hinti a magot, s minden mag életképes, életerős. A termőföld állapotán múlik tehát minden. Milyen szép és mélyen elgondolkodtató hasonlat. Azt isteni életet nekünk be kell fogadni, mégpedig olyan lélekkel, melyben gyökeret ver és oltalmat kap a külső támadásokkal szemben. A Miatyánkban is azt kérjük, hogy az Atya óvjon meg bennünket az olyan kísértésektől, amelyek meghaladják jelen erőinket. Miképpen fogadjuk az Isten Igéjét, az életet rejtő magot? Van, akitől – neveltetése vagy kialakult romlottsága miatt – azonnal el tudja ragadni a gonosz. Van, aki álhatatlan, sok mindenért hoz áldozatot, csak a hitéért és a lelke épségéért nem. Van, aki ilyen-olyan okból téveszmék mellett köteleződött el. S van, aki befogadja, őrzi és gondozza, ő megtapasztalja a magban rejlő élet áldását.    

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Jó földbe hullott a tanítás magja,  *  és termést érlelt.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 15. vasárnapot ünnepeljük. Augusztus 1-jétől változik a miserend. Az új plébános, Szőcs László atya kérésére hirdetem, hogy Annavölgyben augusztus 1-jétől kezdődően szombaton 18 órakor van szentmise. Sárisápon ugyancsak augusztus 1-jétől hetente két szentmise lesz: vasárnap 11.30-kor és kedden 18 órakor. Szőcs László atyát Nyergesújfaluról Tátra nevezte ki a főpásztor plébánosnak. Onnan látja el Tokod és Sárisáp plébániát, valamint Annavölgy lelkészséget. Fogadjuk együttműködően és ne akarjuk őt azonnal irányítani. Az új plébános július 6-án hétfőn este találkozott a sárisápi képviselőtestület tagjaival.

A fentiekből egyértelmű, hogy nekem is új szolgálati helyeim lesznek. A váci püspök – élve az egyházjog adta lehetőségével – visszarendelt az egyházmegyéjébe. Előre jelzem, hogy Sárisápon és Mogyorósbányán semmiféle úgynevezett „búcsúztatóval” nem működöm együtt. Aki elfogadott lelkipásztorának azzal megvolt a lelki kapcsolódás és ez továbbra is fennmarad. A protokollt, a tartalom nélküli formaságokat, az úgynevezett hagyományos „búcsúztatást” azonban mellőzöm.

Mogyorósbányát a szalézi atyák veszik át. Ezt magam is így javasoltam a Főpásztorunknak, amikor a jövőről beszélgettünk. Vitális Gábor SDB atya Nyergesújfalura kapott plébánosi kinevezést, onnan irányítja oldallagosan Bajót és Mogyorósbánya hitéletét. Segítője Mogyorósbányán Nguyen Hay Ly Jakab SDB atya lesz, aki kápláni kinevezést kapott. Mogyorósbányán a gyermekek és az ifjúság katolikus neveléséhez, és ezáltal az Egyházzal való közösség mélyebb megéléséhez kiváló támogatást kapnak a hitvalló családok.

A sárisápi szentmiseelőjegyzésekkel kapcsolatosan felhívom a figyelmet, hogy az augusztus 1-jétől bejegyezett mintegy tíz hétköznapi szentmisét át kell majd íratni keddi napra. Kívánatos, hogy a szentmiséket a plébánossal egyeztessük. Ne önállóan írjuk be. A házasságkötésre ez különösképpen vonatkozik. Kereszteléssel és házasságkötéssel kapcsolatosan minden bejegyzést csak a joghatósággal rendelkező pap végezhet. A pap akkor jegyzi be a házasságkötést, amikor az érvényes házasságkötés egyházjogi feltételei egybeálltak (jegyesvizsgálat, szükséges dokumentumok).

Részlet a plébániai képviselőtestületekre vonatkozó hatályos szervezeti és működési szabályzatból: „Az egyházmegyék a IV-V. század óta plébániákra oszlanak, vagyis olyan helyi közösségekre, amelyek lelkipásztori gondját a püspök egy papra bízza, aki ennek a közösségnek a saját pásztora. A plébániákon működő képviselőtestület a pasztorális tanács és a gazdasági tanács feladatait fogja egybe. A képviselőtestület természetét tekintve tanácsadó testület, melynek feladata a plébánosnak – mint a plébánia egyszemélyi képviselőjének – egyházszervező munkáját elősegíteni. A képviselőtestület reprezentálja a helyi közösség lelki gazdagságát és a hitben való fejlődés melletti elköteleződését, viszont nincs önálló jogképessége. A plébánia és az ahhoz tartozó filiák jogi képviselője a plébános.”

Vianney Szent János: Jézus Krisztus módot talált arra, hogy felmenjen a mennybe és ugyanakkor itt is maradjon a földön. Megalapította az Eucharisztia szentségét, hogy velünk maradhasson, táplálhassa lelkünket; hogy vigasztalásunk és társunk legyen.

Boldogabbak vagyunk azoknál, akik Jézus földi idejében éltek, amikor csak egy helyen tartózkodott, hiszen ma a világ minden pontján találkozhatunk vele az Oltáriszentségben.