Évközi 15. vasárnap

OLVASMÁNY: Ám 7,12-15: Ámosz próféta nyugtalanító prédikációja zavarja a királyi udvart és Amásziást, a királyi udvar főpapját. Örök kettősség ez. A politika megrendelné az Egyháztól a lojalitást. Az Egyház azonban ezt nem mindig teheti meg. Igen gyakran a hívek és az Egyház között is a lojalitáson megy a vita. Az Egyház lojálisabb lehetne a félkeresztény éltvitellel szemben.

SZENTLECKE: Ef 1,3-14: Szent Pál krisztológiájának nagyszerű foglalata az efezusi levél bevezetője. Lajta Ábel agykutató, a mélyen vallásos Lajta László ateista fia mondta: Istent nem tudom elfogadni, mert nem hiszek a csodákban, a szűz születésben meg ilyesmikben. Sok tudós úgy gondolja, hogy kézben tartja a világmindenséget, és az nem nőhet túl őrajta. Egy másik agykutató, Freund Tamás hitvalló katolikus. Ő azt mondja, hogy az agykéreg szerkezete, bármilyen fejlett, nem képes létrehozni az értelmet, a szabadakaratot és a lelket, csupán képessé vált az emberi agykéreg ezek befogadására. A szakbarbár ateista tudós azt mondja, az ember az a lény, aki tud a halálról, ezért kitalálta a vallást megnyugvásul. Szent Pál azt mondja, az ember az a lény, aki tud az ÉLET-ről, s vele mind teljesebb kapcsolatra vágyódik.

EVANGÉLIUM: Mk 6,7-13: Jézus éppúgy feladatot ad tanítványainak, mint a többi tanító ebben az időben. A vándortanítók előre küldik segédeiket, hogy feltérképezzék a terepet. Jézus tulajdon lelkéből ad tanítványainak, és küldi őket, hogy gyógyítsanak és ördögöt űzzenek. Miránk is sürgető feladat hárul. Nem tétlenkedhetünk, mert az ördög nagyon jól képzett tanítványokkal nagy pusztítást végez.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet,  *  és üdvösségünket add meg nékünk.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 15. vasárnapot ünnepeljük. (III. zsoltárhét) Hétfőn Kármelhegyi Boldogasszony emléknapja lesz. Ezen a héten a hittanos tábor miatt elmaradnak a hétköznapi szentmisék.

A táborozók hétfőn reggel 8 órakor indulnak a plébánia elől. Személyigazolványt hozzunk magunkkal, mert Szlovákián keresztül érjük el a szobi táborhelyet.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (július 15-22.): V: + Borsos János és szerettei; H: (––); Sz: (––); P: (––); V: + ifj. Gula János és neje Tutervai Magdolna

Joseph Ratzinger: Sok embernek ma egyre nehezebb meglátni az Istent sokféle ügye és törekvése között. A modern világ mindennapján mintegy sűrű köd ül, alig engedve kilátást Istenre. E sűrű köd alatt vannak valamiféle akciós istenpótlékok, de ezek vallási szórakozást nyújtanak és nem ébresztik fel a hit drámaian fontos cselekvését. Francoise Sagal, a francia írónő így riporteri kérdésre így válaszolt. „Isten? Arra sohasem gondolok.” De bizonyára az sem véletlen, hogy regényeiben az embert az unalom és sivárság világában kínlódó lénynek festi le, aki minden élvezet és szabadosság ellenére üres és kielégítetlen marad.

Templomaink kiürülnek, aztán bezárulnak, mert imáink ereje már nem tartja fenn őket. Az imádság szentjei egyre kevesebben vannak. Mások még felkerekednek, hogy megtartsák a vasárnapot, de zavarja őket, ha öt perccel tovább tart a prédikáció, és sietve elhatárolódnak annak javarészétől. A templomokat csak a bennük élő ima tudja fenntartani. VI. Pál pápa mondta, hogy az ima az Egyház lélegzése. A templom ez esetben az Egyház tüdeje.