Évközi 13. vasárnap

OLVASMÁNY: 2Kir 4,8-16: Elizeus az a próféta, akivel kapcsolatban talán a legtöbb csodatevést említi az ószövetség. Ennek a rendkívüli képességnek az okát is megadja a Biblia. Illés kétszeres lelkét kérte és meg is kapta az Úrtól. Általában az emberek szeretnék, ha rendkívüli képességekkel rendelkeznének. Olyanokkal, amelyeket elismeréssel emlegetnek mások. Csakhogy ez nagy csapda. Nem feltétlenül azt a képességet ünneplik az emberek, amely áldást hordoz. A legfőbb képesség az istenhit, az ebből fakadó tisztánlátás és a szeretni tudás képessége. Ezek hordozzák az áldást. S ezekből bárki részesedhet, nem is akármilyen fokban, csak kérni kell az Úrtól. Vajon hányan imádkozzák el naponta ezt az egyszerű röpimát? Add, Uram, hogy ma mindenkit szeretni tudjak. Add, Uram, hogy ma jobban szeressek, mint tegnap.

SZENTLECKE: Róm 6,3-11: A keresztséget az újjászületés szentségének is mondjuk. Vele olyan élet kezdődik, amely – ha megőrizzük a keresztség kegyelmét – nem tud eltévedni. A keresztséget magára öltő ember az Isten gyermeke a mennyország örököse és az Egyház tagja lesz. Ennél pontosabban nem lehet meghatározni az ember életének a célját, ennél gondosabban nem lehet őt célra irányítani. Minden nép meséiben vissza-visszatérő mozzanat, hogy elindul hosszú útra a legény vagy a leány, és útközeben olyan jóakarókat szerez kedvességével, figyelmességével, szeretetével, akik majd a nehéz helyzetben a segítségére sietnek és győzelemre vezetik őt. Ilyen segítőink az örök élet felé haladtunkban a szentségek. A keresztség mintegy megfordítja az embert. Az Istentől elfordult világ vonzása helyett az Isteni szeretet vonzásába kerül. Szent Pál ezt így írja le: meghaltatok a bűnnek és most már az Istennek (Istenben) éltek. Ezt az áldásos folyamatot tartja életben bennünk az Eucharisztia.

EVANGÉLIUM: Mt 10,37-42: A mindig szelíd és alázatos Jézus egy területen nagyon határozott: kizárólagossá teszi magát. Ő nem egy próféta a sok közül, hanem ő az egyetlen próféta. Ő nem egy lehetséges alternatíva, hanem ő az emberi nem egyetlen megváltója. A keresztény nevelés során el kell érnünk, hogy ha a gyermek elé kirakjuk Jézus képét és az összes akkor éppen népszerű celeb képét, ő egyértelműen Jézust válassza. Imádságaiban pedig mindig kérje Jézus segítségét és oltalmát szüleire. Egyfajta missziós beszéd elhangzik ebben az evangéliumi szakaszban is. Nem magát a tanítás fogadják be közvetlenül az emberek, hanem a tanítás hiteles képviselőjét. Nem a tan kerül a figyelem előterébe, hanem a tan megjelenítője. Böjte Csaba szokta mondani: Ébresszük rá az embereket, hogy ők voltaképpen jók. S ha jót tesznek az őket is nemesíti, sőt gyógyítja. Gondoljunk arra, mondja Jézus, hogy miközben minket befogadnak, az evangélium lép be velünk az emberek életébe.     

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Hadd énekeljem örökké  *  Urunknak irgalmas jóságát.

EGYHÁZKÖSZÉGÜNK HÍREI

Az évközi 13. vasárnapot ünnepeljük. Hétfőn lesz Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe. Az ünnepi szentmise Sárisápon este 6 órakor kezdődik. Csütörtökön Sarlós Boldogasszony ünnepe lesz. (Mária látogatása Erzsébetnél)

Szépen megünnepelte a mi közösségünk is Tóth Bertalan atya felszentelésének 25. évfordulóját, mivel hosszabb időt töltött el itt lelkipásztorként. Ne feledkezzünk meg imádkozni papjainkért és segíteni őket.

Hittanos tanévzáró napokat tartunk. Kedden Mogyorósbányán, szerdán Sárisápon. Szeretettel várjuk a gyermeket, a kicsiket szüleikkel együtt. Mogyorósbányán június 30-án, kedden 17 órakor megáldom a falu közelében lévő, felújított zarándok kereszteket.

Mivel elmarad a júliusban tervezett amerikai utam, július első három hetében is lehet szentmiseszándékokat kérni.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (június 28. – július 5.) V: + Gurin Károlyné, szül.: Vass Julianna és szerettei; H: (….); Sz: (….); P: (….); V: (….)

Kopernikusz: „Ki ne csodálhatná minden dolgok alkotómesterét, akiben nyugszik a legfőbb bölcsesség és minden jó.”

Kránitz Mihály: A hívő ember a szentségek segítségével lép be a természetfeletti titokba, ahol Istent személyesen megtapasztalhatja. A rendszeres szentgyónás által megtisztult lélek képes lesz a hite szerinti életre.

Mint lelki táplálék, az Eucharisztia az Egyház legdrágább kincse, melyet a szentáldozásban veszünk magunkhoz, hogy folyamatosan növekedjünk a hitben és a szeretetben. A hit csírái a szentáldozásban terebélyesednek hatalmas fává. A hiteles keresztény élet másokban is kiválthatja az Egyházhoz tartozás vágyát, és a szentségi Jézussal való találkozás sokszor csak rejtett módon megnyilvánuló kívánságát.