Évközi 13. vasárnap

OLVASMÁNY: 1Kir 19,16-21: Az emberiség fennmaradásának egyik fontos törvénye a továbbadás. Az életet megfelelő tartalommal adjuk tovább. Móra Ferenc figyelmeztetett arra, hogy a jó mellett minden rossz is belekerül a neveléssel a gyermek életébe. Ezt talán azzal egészíthetjük ki, hogy a rossz neveléssel vagy a nevelés elmaradásával a gyermek védtelen lesz az őt károsító társadalmi környezeti hatásokkal szemben. A keresztény nevelés lényege, hogy a missziós szándékot és készséget kiműveljük a gyermekben. Ha megfelelő küldetéssel (keresztény karakterrel) lép be a világba a fiatal, akkor kevésbé fogja őt kénye-kedve szerint formálni és dobálni a világ. Sok felnőtt és idős ember azért vált negatív jelenséggé az Egyházban (rosszindulatú, pletykás, nem érdekli őt az Evangélium), mert gyermekkorában nem adtak neki a szülei erős keresztény küldetéstudatot. (Bár a küldetéstudat is tud gőgössé, ítélkezővé és szeret nélkülivé válni!) Az olvasmányban Illés továbbadja Elizeusnak a prófétai küldetést. Azonban nem ő választja ki az utódot, hanem Isten. Azzal, hogy Elizeus magára ölti Illés köpenyegét, magára veszi a próféta isteni küldetését. Már nem a maga útját járja, hanem azt, mit Isten mutat neki, már nem a maga bölcsességéből szószátyárkodik, hanem csak azt mondja, amit Isten közöl vele. Már nem a maga korlátolt személyiségéből merít, hanem Isten mélységéből.

SZENTLECKE: Gal 5,1. 13-18: A Lélek szerint éljetek, ne csupán a testi vágyaitok és e vágyakból táplálkozó indulatok irányítsanak benneteket. Példának okáért, aki túl könnyen kimondja, hogy neki nem szimpatikus a pap arról vall, hogy benne igen nagy problématömeg halmozódott fel. A testisége irányítja őt. Szelektálni akarja az Evangélium üzenetét, és védekezik az ellen, hogy Isten üzenete szimpatikussá váljon számára. Az ilyen ember azt a kialakult szokásrendjét védi, amelyben Isten már csak nagyon ritkán szólalhat meg, és akkor is csak azt mondhatja, ami neki szimpatikus. A keresztény közösségben senki se helyezze magát előtérbe, hacsak nem a szeretetszolgálat terén. Aki a keresztény közösségben rombol, pletykálkodik, pártoskodik, az a saját teste kívánságait követi és nem a Lélek indításait. Méltán mondja őt Szent Pál olyan szolgának, aki csak a saját teste kívánságainak szolgál. Igen sok esetben azonban a szerencsétlen kereszténnyel is megértőnek és segítőkésznek kell lennünk, mert nem tudjuk, hogy mennyi sérülést szedett össze lelkébe az élete folyamán.

EVANGÉLIUM: Lk 9,51-62: Az Egyház a világban, mi pedig embertársaink körében erős elutasítással találkozunk, ha az Evangéliumot képviseljük. Hogy miért nem vagyunk szimpatikusok, annak a lélektana a szentlecke magyarázatában megfogalmazódott. Aki test szerint akar élni, akár pánikszerűen is, az védekezik a lelki kihívások ellen. Legfeljebb rábízza lelke „gyógyítását” sarlatánokra, akik aztán rászedik őt. Jézus óv bennünket a totojázástól az evangéliumi élet megkezdését illetően. Bár azt is látjuk, hogy türelmes szeretettel, megértően, de várakozással engedi el a gazdag ifjút, hogy még totojázzon egy kicsit.   

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Te vagy, Uram, Istenem,  *  örökségem és osztályrészem.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Az évközi 13. vasárnapot ünnepeljük. (I. zsoltárhét) Kedden lesz Sarlósboldogasszony. (Az ünnepi szentmisét Mogyorósbányán tartjuk). Szerdán Szent Tamás apostol ünnepe lesz. Ma, az évközi 13. vasárnapon a Szentszék javára van gyűjtés, ez az úgynevezett Péter-fillér.

Június 1-jén, hétfőn kezdődik a plébánián az egyhetes napközis tábor, huszonkét gyermek számára. A gyerekek ½ 9-re érkezzenek. Szerdán kiránduló nap lesz Péliföldszentkeresztre. Pénteken ½ 4-re várjuk a szülőket és a nagyszülőket a táborzáró műsorra.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (június 30. – július 7.) V: (….); H: A Rózsafüzér Társulat szándékára; Sz: + Malárik János és felesége Lakics Erzsébet és szerettei; P: + Herczeg János; V: + Családtagok

A tábor példamutató szervezettséggel indul. Fontos, hogy a lényeget is legalább ennyire lássuk. Hittanos tábor, plébániai tábor. A gyerekek az Egyházat képviselő lelkipásztor köré gyűlnek. A cél, hogy teljesebbé váljon a pap- és egyházképük mint, a szüleiknek, így a keresztény élet lényegét és az ebből falkadó küldetést is jobban lássák. A hittanos tábor az éves hitoktatás egészébe illeszkedik. Nem zártkörű, hanem missziós jellegű. Azt a célt szolgálja, hogy kimozduljon a hitnevelés a jelenlegi holtpontjáról. Ha a hitnevelés nem vértezi fel kellő missziós erővel a fiatalokat, akkor az őket körülvevő jelenlegi világ kioltja belőlük az örök élet iránti vágyat és azt az erkölcsi tartást, ami ehhez járul.

Weöres Sándor (1913-1989): „A gyermekkor természetes igénye: szabadság. S a mai gyermeket szinte ketrecbe kényszerítik. A felnőttkor természetes igénye: élet. S a mai felnőtt vagy alig él, vagy maga és mások rovására rejtett utakon él. Az öregkor természetes igénye: nyugalom. S a mai öreg, minthogy korábbi igényei ki nem elégülhettek, még a sír szélén is szabadságot és életet akar.

A templombajárás, szertartás, áhítat, könyörgés, bűnbánat, erény, ha teljes szívvel végzed és nem akarsz földi javakat koldulni az égi hatalomtól, mind Istenhez vezet: általuk Isten hozzád lehajol, érzed az ő csókját és mindinkább eggyé válsz vele.”