Advent 1. vasárnapja

OLVASMÁNY: Jer 33,14-16: Azokban a napokban Dávid sarja jogot és igazságot teremt, békét és szabadságot ad.  Ehhez azonban ki kell mondani: Az Úr a mi igazságunk. Amíg mi nagyon ragaszkodunk a saját igazságunkhoz, és azt nincs bátorságunk felülvizsgálni, addig az Úr igazsága nem érkezik meg hozzánk.

SZENTLECKE: 1Tessz 3,12-4,2: Ahhoz, hogy az Isten felé vezető utunkon előre haladjunk, gyarapodnunk kell a felebarát iránti szeretetben és a másokat segítő jócselekedetekben.

EVANGÉLIUM: Lk 21,25-28, 34-36: A végidőről szóló jövendölések egységesek abban, hogy a végidő közeledtével kozmikus természeti jeleket vetítenek előre, és a józan ész összezavarodását a társadalmakban, amikor a lenyilvánvalóbb érdeke ellen cselekszik az ember. A jelek nagy félelmet és szorongást keltenek azokban, akik eddig gúnyolták az Istent, viszont bátran és örömmel emelik felfelé a tekintetüket azok, akik addigi életükben Jézus barátai lettek.  

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Hozzád emelem a lelkem,  *  én Uram, Istenem.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

SÁRISÁP

Advent első vasárnapja van. (I. kötet, I. zsoltárhét) Szombaton lesz a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen fogantatásának főünnepe. Az ünnepi szentmise Annavölgyben lesz 17 órakor.

Szombaton volt a gyermekek hagyományos adventi koszorúkészítése a plébánián. Köszönet a két tanárnő Kollárné Mázsi Krisztina és Szőke Erzsébet szervező munkájáért.

December 2-án, vasárnap délután 15 órakor a karácsonyi betlehemes játék első szereposztása és rövid próbája lesz.

Ádvent során minden hétfőn, szerdán és pénteken roráté szentmisét tartunk reggel 6 órai kezdettel. Ezen időszak alatt nem lesznek esti szentmisék.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (december 2-9.) V: (….); H: A Rózsafüzér Társulat szándékára; Sz: (….); P: (….); V: + Kun Sándor

MOGYORÓSBÁNYA

2019. január 1-jei munkába állással sekrestyés jelentkezését várjuk. A közösségünkből való legyen, aktív nyugdíjas, aki szeretettel és a gáncsoskodásokat nem meghallva tudja szolgálni a templomot. Díjazása az Egyházban előírtak szerint történik.

December 8-án, szombaton 11 órakor lesz Dániel Jánosné temetése, majd a temetést követően a gyászmise.