Advent 4. vasárnapja

OLVASMÁNY: Iz 7,10-14: Ácház nem bízik Istenben. Úgy gondolja, a dolgok csak az emberi képességeken múlnak. Izajás igyekszik őt Isten felé fordítani. Kérjen jelet, hogy meggyőződjék az Úr jelenlétéről és erejéről. Ácház válasza az Isten előtt meghajolni képtelen ember tipikus mellébeszélése. Ácház próbára teszi Isten türelmét, azaz távol akarja tartani a rábízott népet Isten áldásától. Izajás jelzi, hogy az Úr kéretlenül is ad jelet, mégpedig egyet a jelen, egyet pedig az egyetemes jövő számára. A Jeruzsálemet körbezáró ellenségtől megrettent király apa lesz. A hír azonban a próféciában univerzális jelentést is hordoz. Az egész emberiség is kap majd egy gyermeket az Istentől, hogy általa világosság támadjon a sötétségben, az elfásult szívek új erőre kapjanak és az igazság győzedelmeskedjék és kiszabaduljanak a lelkek a Sátán börtönéből. Legyen vége a halál és a bűn logikájának és nyíljék meg az élet és a szeretet logikája előtt az út.

SZENTLECKE: Róm 1,1-7: Szent Pál Jézus két valóságára mutat rá. Isten létére nélkülöző emberként születik közénk. Olyan emberként, akinek megvan a maga családfája és saját helye az emberiség nagy családjában. Egy lett közülünk, mondjuk, de ez nem azt jelenti, hogy a bűnös, a buta, a parázna, a pénzsóvár, a homoszexuális aktivista, a perverz filmrendező, a pitiáner celeb ne találjon különbséget önmaga és Jézus között. Fokozatosan válik világossá, hogy Jézusban az ép és tökéletes ember lépett közénk. Feltámadásában pedig az Isten hatalmas fiának bizonyul. Kinyilvánítja örök isteni erejét, amely meghalad minden emberi erőt. Kiárasztja ránk a Szentlelket, hogy saját megdicsőült életébe kapcsoljon bele bennünket.

EVANGÉLIUM: Mt 1,18-24: Máté evangéliumának kezdő szavait olvassuk. Rövid, tömör mondatok a világtörténelem legnagyobb eseményéről, az ember Isten általi szeretetteljes felemeléséről. A Szeretet mindent átalakító ereje belépett a világunkba. Korunk embere azonban köszöni, megvan nélküle és – látszólag magabiztosan ­– mindent kiüresedett önmagához igazít. A karácsonyt is a saját stílusa szerint alakítja. S nem érti, miért nem sikerül a szeretet még karácsonykor sem, hiszen legalább erre az egy napra úgy, de úgy elhatározza, olyan szép giccseket hallgat róla a slágerek szövegeiben. Isten nélkül nemcsak karácsony, de szeretet sincs.  Mert a szeretet forrása nem az elbukott emberben van, hanem a hozzá lehajló Istenben. Máté evangéliumában az angyal először Józsefhez szól: Ne félj attól, hogy magadhoz vedd Máriát, mert a benne fogant élet az Istentől van. Ma is így van, mindig így volt, hogy leginkább az apák verik el Isten mellől a gyermekeiket, mert maguk akarnak Istenként jelen lenni. Máté evangéliumában az angyal másodszor is Józsefnek jelenik meg: Védelmezd a gyermek életét! Heródes meg akarja ölni. Korunk Heródesei aktívabbak és elszántabbak, mint valaha. A gyermekek élete és ezáltal a jövőnk is nagyban azon múlik, hogy az apák miképpen szeretik és védelmezik. A karácsony az apák szívéhez is szól. Milyen szép lenne – és mennyire más lenne a világ –, ha ők hoznák megkereszteltetni a kisgyermekeiket.     

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Urunk, Istenünk érkezik  *  ő a dicsőség királya.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Advent 4. vasárnapját ünnepeljük. Hétfőn lesz az utolsó idei roráté szentmise. Kedden éjfélkor Sárisápon tartunk éjféli szentmisét. Jövő vasárnap, december 29-én Szent Család vasárnapja lesz. Azok a házaspárok, akik idén jubiláltak, külön áldást kérhetnek az Egyháztól. Jelezzék telefonon vagy személyesen a kérésüket.

Az ünnepi miserend Sárisápon: kedden 24 órakor éjféli szentmise, december 25-én, szerdán 11 órakor ünnepi szentmise, december 26-án, csütörtökön 11 órakor szentmise (Karácsony másnapja, Szent István vértanú)

Az ünnepi miserend Mogyorósbányán: december 25-én, szerdán és december 26-án, csütörtökön 9 órakor lesz szentmise.

Az ünnepi miserend Annavölgyben: december 25-én, szerdán 17 órakor lesz szentmise

December 24-én, kedden délután pásztorjátékot mutatnak be a hittanos gyermekek. Mogyorósbányán 15 órakor kezdődik, Sárisápon 16 órakor.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (december 22-29.) V: + Horváth Jakab és szerettei; H: (….); K: (….); Sz: pro populo; Cs: (….);  P: + Hajnal János; V: + Gyarmati Ferenc (1. évf.)

„Szeressétek Isten minden teremtményét, a mindenséget is, és minden egyes porszemet is. Szeressétek Isten minden kis levelét, minden fénysugarát. Szeressétek az állatokat, szeressétek a növényeket, szeressetek minden tárgyat. Aki mindeneket szeret, felfedezi mindenben az isteni titkot. És ha egyszer felfedezi, akkor szüntelenül folytatja a megismerést mind tovább és tovább, minden áldott nap. Úgyhogy végül immár mindenre kiterjedő, egyetemes szeretettel fogja szeretni az egész világot. (…) minden úgy áramlik, akár az óceán, minden érintkezik egymással: ha itt megérintesz valamit, a világ túlsó végén érzik a hatása.” (Dosztojevszkij: Karamazov testvérek)

Milyen igaz! – sóhajtunk fel Dosztojevszkij ihletett szavait olvasva. Ám mindez csupán vágyott, szent malaszt marad, ha nem alakít át bennünket belülről Jézus kegyelme, ha nem érint meg minket az Eucharisztia és az Egyház titka, ha nem tudunk kilépni egoizmusunk beszűkült világából. Isten nagyon közel jön hozzánk. Ő maga kopogtat berozsdásodott, lelakatolt nehéz vasajtónkon. Feltételt nem szab, csak bebocsájtásra vár s hozza az életet.