Advent 4. vasárnapja / Karácsony

OLVASMÁNY: Mik 5,1-4: Mikeás Izajás próféta kortársa. A prófétai beszéde tipikus. A népet a jog betartására, a szegények gondozására és az istenszeretetre buzdítja. Ezek elmaradása miatt történelmi kataklizmát kell átélnie a népnek, de Isten felemeli azt a szent maradékot, amely tovább viheti és megélheti az emberiség történetében az isteni ajándékokat. Mikeás nem csupán a szent maradék felemeléséről szól, de a Messiás születésének a helyét is megjelöli. S ez nem Júda valamely büszke, fényes városa, hanem a kis Betlehem.

SZENTLECKE: Zsid 10,5-10: A szent író nem azt mondja, hogy eleve céltalanok és haszontalanok voltak a vallási áldozatok, azonban azzá váltak, mert nem vittek közelebb az Istenhez. Erre ma is látunk példát. Amikor egy alázat nélküli helyi csoport kialakítja a maga kedvére a saját vallási rutinját, s az már róluk szól, nem Jézusról, akkor szembe mennek a pappal, az egyetemes Egyház szentségtanával, és felszámolják az adott településen az Egyház jelenlétét. A saját szektás vallási kedvteléseiket élik alázat nélkül, önző módon, s megakadályozzák, hogy az emberek Jézus Egyházának vonzásába kerüljenek.

EVANGÉLIUM: Lk 1,39-45: Az Üdvözlégy Mária imádságunk az angyali üdvözlet szavai után azzal folytatódik, hogy Erzsébet köszönti Máriát. Erzsébet, a boldog kismama, nem a saját öröméről zengedezik, hanem Máriát és magzatát köszönti, áldottnak mondva őket. Erzsébet Jézus jelenlétében megfeledkezik önmagáról és személyes öröméről, mert mindazt, ami Máriával történt, sokkal nagyobb eseménynek ismeri fel. Bizony, így kellene minden édesanyának Jézus hatása alá helyeznie gyermekét. Sokszor halljuk, hogy nem vallásosnak lenni kisebb baj, mint rosszul vallásosnak lenni. A vallást rosszul élve és a vallásra hivatkozva rosszul nevelni a gyermeket, kevesebb eredményt hozhat, mint a vallás nélküli merő humanista nevelés.     

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Téríts meg minket, Istenünk,  *  ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!

Karácsony     * * *     2018. december 25.

OLVASMÁNY: Iz 52,7-10: Isten Szabadítót ad, és ő szabadítást hoz az embernek. Miért nem élik át sokan ezt a szabadulást. Bizonyára azért, mert frusztráltságuk oka közel sem az, miről fennen beszélnek (igazságtalan kormány, romlott emberiség, felborult családi élet stb.) A frusztrációt előidéző ok nem kívül van, hanem belül. S ez az Istentől való elszakadtság. Erdő Péter bíboros rámutatott, hogy az igazi gond nem a szegénység, hanem a magány. Jézus minden embernek társa akar lenni a belső magány és a kilátástalanság legyőzésében. Embertársaink nem csupán udvarias, vigasztaló szavakat várnak tőlünk, hanem az igazi örömhírt is, hogy Jézusban való életünket megosszuk velük.

SZENTLECKE: Zsid 1,1-6: Jézus az idők teljességében jött el. Ez azt jelenti, hogy a történelemnek elérkezett az a szakasza, amelyben Ő már nélkülözhetetlen. Nélküle elveszne az emberiség a maga nagy tudományával és szabad(os)ságával.

EVANGÉLIUM: Jn 1,1-8: Az emberiség kiépítette a maga túlélési stratégiáit, és előbb megnyugtatta, majd jól elszórakoztatta magát a mitológiákkal. Nehéz azt áttörnie Jézusnak. Ezért várja a mi elkötelezett, együttműködő szolgálatunkat.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: A föld minden határa látta  *  üdvözítő Urunknak jóságát.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Advent 4. vasárnapja van. (IV. zsoltárhét) Hétfőn egy szentmise lesz, a 24 órakor kezdődő éjféli mise Sárisápon. Hétfőn délután 3 órakor Mogyorósbányán, 4 órakor pedig Sárisápon várjuk a híveket a hittanos gyermekek karácsonyi betlehemes játékára.

Az ünnepi miserend:

SÁRISÁP:

december 24-én, hétfőn: 24 órakor éjféli mise
december 25-én, kedden: 11 órakor karácsonyi ünnepi mise
december 26-án: 11 órakor karácsony másnapja (Szent István diakónus ünnepe)
(szerdán és csütörtökön nem lesz szentmise)
december 28-án: 18 órakor Aprószentek ünnepe
december 30-án, vasárnap: 11 órakor Szent Család ünnepe
december 31-én, hétfőn: 18 órakor év végi hálaadás
január 1-jén, kedden: 11 órakor Mária Isten Anyja ünnep

MOGYORÓSBÁNYA:

december 24-én, hétfőn: ––
december 25-én, kedden: 9 órakor karácsonyi ünnepi szentmise
december 26-án: 9 órakor karácsony másnapja (Szent István diakónus ünnepe)
december 30-án, vasárnap: 9 órakor Szent Család ünnepe
december 31-én, hétfőn. ––
január 1-jén, kedden: 9 órakor Mária Isten Anyja ünnep

ANNAVÖLGY:

december 25-én, kedden: 17 órakor karácsonyi ünnepi szentmise
december 29-én, szombaton: 17 órakor Szent Család ünnepe
január 1-jén, kedden: 17 órakor Mária Isten Anyja ünnep

A budapesti Bartók Béla úti Szent Imre kápolna plébánosától, Horváth József atyától a következő levelet kaptuk:

„Kedves főtisztelendő Atya!

A Szent Imre kápolna hívei és a kápolnánkban működő Szeretetláng imacsoport csatlakozott Verőczei Gábor atya felhívásához, a szentségimádási stafétához. Szentségimádásunk alkalmával híveink közül hárman a sárisápi Szent Imre plébánia híveiért imádkoztak: Probáld Ferencné (70 éves), Kertész Hajnalka (49 éves), Berkecz Mátyás (31 éves) Az ezzel kapcsolatos szentségimádási imalapokat szeretettel küldjük, annak reményében, hogy saját szentségimádási napjukon a stafétát továbbadják, és a Nemzetközi Eucharisztikus konferenciáig hátralévő két évben a közös imádságban testvéri közösséggé fonódunk össze.”

Itt, Sárisápon a mi plébániánk szentségimádási napja április 5-én és november 4-én van. Április 5-én, a szentségimádási napon a budapesti Szent Imre kápolna híveiért is imádkozunk.

Köszönet azoknak, akik munkájukkal, fenyőfa adományozással, liturgikus szolgálatukkal, a pásztorjátékkal segítették a templomi ünnepet.
Urunk, Jézus Krisztus, teremts bennünk csendet, hogy az adventi időben Rád, a Te szavadra, útmutatásodra, szeretetedre figyelhessünk.
Teremts bennünk csendet, hogy lelkünk mélyén meghalljuk bűnbánatra hívó szavadat.
Teremts bennünk csendet, hogy meghalljuk az adventi örömhírt: emberként fogsz megszületni.
Teremts bennünk csendet! A hit ajándékát elfogadó csendet. A Te titkaidat elfogadó csendet.
A Te szeretetedet elfogadó csendet. A Megváltó érkezését váró csendet.
A lélek mélyén megszülető öröm csendjét. Hiszek, Uram, erősítsd bennem, bennünk a hitet!

(Avilai Szent Teréz: Adventi ima)

Békés, boldog Karácsonyt, áldásban és kegyelmekben gazdag új esztendőt!