Advent 3. vasárnapja

OLVASMÁNY: Iz 61,1-2;10-11: Az ószövetségben senki nem írt olyan pontosan az Eljövendőről, mint Izajás. Az Eljövendőhöz az eljövendő kort is kötötte. Ott, ahol felismerik és befogadják a Messiást, a szeretet és a béke korszaka árad ki. Izajás a messiási korról, az Egyház koráról jövendöl. Az egyház tehát nem háríthatja el magától a messiási kort, mondván, hogy mi hűségesen várjuk, de szép is lesz, ha majd eljön. Az Egyháznak hinnie kell, hogy a messiási kort, a béke és a szeretet új időszakát neki kell megjelenítenie. Ahol ez nem történik meg, ott még az Egyház sem született meg.

SZENTLECKE: 1Tessz 5,16-24: Szent Pál gyakran azt mondja egy-egy közösségnek, amit ott látni szeretne, ami megvalósulhat, ha arra irányul az akarat. A gyermeket is úgy neveljük, hogy már dicsérjük benne azt, ami felé halad. Nem szidjuk benne a rosszat, hanem elmondjuk, mi tudjuk, hogy ő a rosszal sikeresen meg tud küzdeni. Ehhez persze az is szükséges, hogy mi magunk pontosan eligazodunk a jó és a rossz kérdésében. A rosszal szemben mi magunk is küzdünk, a jó iránt pedig folyamatosan vágyakozunk. Ezt a morális életünket bátran a gyermek elé állítjuk.

EVANGÉLIUM: Jn 1,6-8; 19-18: Milyen sok mentálhigiénés guru, tanító és szülő mer úgy viselkedni, mintha az emberi élet boldogítására és annak minden kérdésére nála lenne a megoldás. Istenen, Egyházon és vallásoson kívüli életvitel, bármilyen magabiztos is az egy időben, előbb-utóbb önmaga paródiájává válik. Keresztelő Jánost megváltónak akarták látni az emberek. Nagysága abban is rejlik, hogy ezt a vonzó szerepet nem fogadta el, sőt közölte, hogy ő maga is a Megváltóra vágyik. Milyen nagy az elfogadottsága annak a sok mentálhigiénés terapeutának, akik nem Istenre, hanem csakis saját képességeikre hivatkozva akarnak „segíteni”. Ezzel azt a tévhitet sugallják és erősítik meg, hogy Isten nélkül is teljessé tehető az élet. Ebben rejlik nagy népszerűségük.

A VASÁRNAPI ZSOLTÁR VÁLASZA: Lelkem ujjongva hirdeti, * Istenemnek dicsőségét.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Advent 3. vasárnapját ünnepeljük (III. zsoltárhét) Jövő vasárnap, advent 4. vasárnapján már elérkezik a szenteste. Mogyorósbányán 22 órakor, Sárisápon 24 órakor kezdődik az éjféli mise. Sárisápon december 24-én 15 órakor, Mogyorósbányán december 24-én 16 órakor kezdődik a hittanos gyermekek pásztorjátéka.

MISESZÁNDÉKOKSÁRISÁP: V: + Horváth Jakab és szerettei; H: + Teréz; Sz: (…); P: + Klimó Jánosné; V: (…); V/24: (…);

Jörg Zink: Egyszer valaki azt mondta: „A Föld mennyei égitest, de az élet rajta pokol.” Ezt nem hisszük. Nem hisszük, hogy az Isten azt akarta, hogy az emberek pokolban éljenek. De az biztos, hogy ez a föld pokollá válhat, ha nem vigyázunk egymásra – elsősorban is a szülők a gyermekekre. És az is biztos, hogy ez a Föld némileg hasonlít a mennyre, mert az ember abban a tudatban élhet, hogy a mennyei Atya hazavárja, és a mennyei Atya elküldte a Földre Jézust, akihez, ha hozzákapcsoljuk az életünket, belépünk a mennyek földi országába.

Szent Pál így ír Titusznak: „Figyelmeztesd őket (a krétai híveket), hogy vessék alá magukat a fölöttes hatóságoknak, engedelmeskedjenek és legyenek készek minden jóra. Senkit ne szidalmazzanak, legyenek békeszeretők és barátságosak, tanúsítsanak kellő szelídséget mindenki iránt. Hiszen egykor mi magunk is balgák, engedetlenek és tévelygők voltunk, mindenféle szenvedély és gyönyör hatalmában tartott bennünket; gonoszságunk, irigységünk miatt utálatra méltók voltunk és gyűlöltük egymást. Amikor azonban üdvözítő Istenünk kinyilvánította jóságát és emberszeretetét, megmentett minket. nem azért, mert igazak voltak tetteink, hanem irgalmasságból és a Szentlékeben való újjászületés és megújulás fürdőjében, akit üdvözítőnk, Jézus Krisztus által bőven árasztott ránk, hogy kegyelmével megigazuljunk, és az örök élet reménybeli örököseivé váljunk.”
Szinte minden nagy megtérő szó szerint ezt a folyamatot ismeri fel lelkében, erről számol be. A harag gyermeke volt, aztán egyszer csak váratlanul átölelte őt az Isten, szíve megtelt az Isten iránti hálával és emberszeretettel, és nagy-nagy boldogságot érzett.