Advent 3. vasárnapja

OLVASMÁNY: Szof 3,14-18: Szofoniás könyvében található himnusz hasonlóságot mutat a Magnificat-tal. Jézus megtestesülése nagy örömmel töltheti el az emberiséget. Elvétetett rólunk az ítélet, elűzettek ellenségeink, erős szabadítót kaptunk, aki újjáéleszt bennünket szeretetével. Mindemellett megtapasztaljuk, hogy milyen szeretettel tekint ránk, aki közénk jött a mennyből.  

SZENTLECKE: Fil 4,4-7: Az olvasmány és a szentlecke is cáfolja azt a vádat, hogy egy kegyetlen, büntető Istent hirdetünk és vele fenyegetődzünk. Lehet, hogy egy nagy gonoszság esetében büntetést helyez kilátásba a Biblia, ám Isten a szeretetével gyógyítja szívünket és igyekszik beragyogni belső sötétségünket. Ez a sötétség lehet félelem, szomorúság, nélkülözés, de lehet a személyes gőg miatti elzárkózás az igazság kényszerítő hatása elől.

EVANGÉLIUM: Lk 3,10-18: A felebaráti szeretet leleményes. Nem általában szeretjük az emberek és bizonyos akciókban veszünk részt, hanem felismerjük az aktuális szükséget és képességeink szerint orvosoljuk azt. Az erkölcs sem azt jelenti, hogy ismerjük és tanítjuk annak általános kritériumait, hanem azt, hogy a hiányosságokat a saját életünkben felismerjük és azok kijavításán szorgalmasan dolgozunk. Sokan ennek azért nem látják szükségességét, mert tisztességesnek nyilvánítják magukat. Gyakran hallunk ilyeneket: „Én egész életemben tisztességes voltam.” Ezzel azt is közli, hogy az élete további részében, anélkül, hogy azért erőfeszítést tenne, csakis tisztességes cselekedetei lesznek. Nyilván a fogalommal is gond van az ilyen embernél. Keresztelő Szent János nagyon konkrétan mondja, hogy kinek miképpen kell változtatnia az életén ahhoz, hogy a tisztesség jutalmát Istennél is elnyerje. Persze, az istentagadó a tisztesség mértékét önnönmagához igazítva állítja fel.    

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Ujjong és zengjél háladalt,  *  mert nagy és szent a te megváltód.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Advent 3. vasárnapja van. (III. zsoltárhét) Ezen a héten is hétfőn, szerdán és pénteken reggel 6 órakor roráté szentmise lesz. Felajánlhatjuk azokért, akik nehezen nyitják meg szívüket Jézus számára. Ilyenek akár még a családjainkban is lehetnek.

A plébános idén megjelent könyvei a bejáratnál megtekinthetőek, és a bolti ár feléért a sekrestyében meg is vehetők.

Szerdán temetés miatt elmarad az óvodások hittanos foglalkozása.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (december 16-23.) V: Üveges Márton és Balig Mária lelkiüdvéért és gyermekeikért; H: (….); Sz: Hubacsek János és Hajnal Mária lelkiüdvéért és gyermekeikért; P: (….); V: + Horváth Jakab és szerettei

Mogyorósbányán január 1-jei szolgálatba lépéssel keresek sekrestyést a közösségünkből. A sekrestyés feladatköre védett, ahogy a plébánost, úgy őt sem irányíthatja a hívek egy-egy csoportja. Munkáltatója az egyházmegye, a munkáltatói jogokat a plébánosa gyakorolja. Feladatát az egyházmegye által kiadott munkaköri leírás és a munkaszerződés megfelelő pontjai szabályozzák. A sekrestyés a kántorral egyetemben a lelkipásztor legközvetlenebb munkatársa és segítője.