Advent 2. vasárnapja

OLVASMÁNY: Iz 11,1-10: Izajás biztosít bennünket arról, hogy Izáj törzsökéből megszületik a gyermek, aki elhozza ajándékképpen nekünk mindazt, amire lelkünk legmélyén vágyakozunk. Ha azonban ez a tiszta vágy kihal a lelkünkből, mert kiegyeztünk a hamis mammon kufárjaival, akkor a Messiástól már nem várunk semmit. A karácsonyt a fogyasztói világ üzleti fesztiváljává alakítjuk. Magabiztosan (vagy inkább kétségbeesetten?) tombol az ördög násztánca. Mindez csupán elrejti, de megakadályozni nem tudja az isteni ajándék megérkezését a földre. Áldássá válnak azok, akik befogadják.

SZENTLECKE: Róm, 15,4-9: A zsidóság messiásváró eltévelyedése nem akadályozta meg Jézust abban, hogy a világunkba lépjen. Sőt, vállalta a zsidóság szolgálatát is. Jézus belép ma is abba a világba, amely nem várja őt, sőt szeretné kivetni magából. Elvégzi azt a szolgálatot, amelyet az Atya rábízott: győzelemre vinni az igazságot, reményt adni a világnak és az örökélet kenyerét nyújtani az embernek.

EVANGÉLIUM: Mt 3,1-12: Bizonyos szempontból hasonló a helyzetünk a mai világban, mint Keresztelő Jánosnak volt Jézus fellépése előtt. Jézusról kell tanúságot tennünk, akit megpróbál kiszorítani most az emberek életéből a dilettáns világtervező szabadkőműves propaganda. Egyengetni kell újból Jézushoz az emberek útját. Családon belül, baráti körben, hívatásunk gyakorlása közben. Nem magunk köré kell gyűjteni tanítványokat, hanem Jézus köré. Gyakran vádolnak bennünket, keresztényeket azzal, hogy bűntudatot ébresztünk az emberekben. Mégis egyre csak mondanunk kell: Teremjétek a bűnbánat gyümölcseit! Jézus nem a bűntudatunkat akarja növelni, hanem a tudatalattiba szorított és ott alattomosan pusztító bűntudatunktól akar bennünket felszabadítani irgalmas szeretetével. Jézus tudja, hogy a bűn mennyire hozzánk tartozik, amíg az Ő felszabadítása meg nem érkezik. De éppen ezért jött közénk. Nem tudja erőszakkal ráerőltetni magát senkire. Csendes szeretetteljes úton közeledik mindenkihez, de ezt az utat nekünk, keresztényeknek egyengetnünk kell embertársaink, sőt saját magunk felé.

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Napjainkban az igazság virága nyíljék,  *  és teljes béke legyen a világ végéig.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Advent 2. vasárnapját ünnepeljük. Advent során Sárisápon hétfőn, szerdán és pénteken roráté szentmisét végzünk. December 9-én, hétfőn azonban nem lesz roráté szentmise, mert este 6 órakor a Szeplőtelen Fogantatás főünnepi miséjét tartjuk meg.

Köszönet azoknak, akik a karitászgyűjtést támogatták élelmiszercsomaggal, pénzzel vagy egyéb más módon, például olyan idős emberek meglátogatásával, akik magukra maradtak az életben. Bátran meg kell nyitni a szívünket a számunkra idegenek előtt is.

A hittanos gyerekek Mogyorósbányán és Sárisápon is pásztorjátékkal készülnek. Mogyorósbányán december 24-én 15 órakor, Sárisápon ugyancsak december 24-én 16 órakor fogják előadni.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP (2019. december 8-15.) V: (….); H: (….); Sz: (….); P: + Papp Sándor és szerettei; V: + Biber Józsefné, szül. Üveges Katalin és szerettei

Az advent többek között az értékes várakozásra is szeretne megtanítani bennünket. Aki tud várakozni, az bölcsen és békésen él. Nem köti őt gúzsba az idő. Kell tudni várakozni az alkalmas időre, hogy a mondandónk befogadást nyerjen. Kell tudni várakozni a megszólalás előtt, hogy okosan és megfontoltan beszéljünk. (Számolj el tízig, mielőtt megszólalsz.) Fontos a keresztény várakozási idő a házasságkötés előtt. Várakozás előzi meg a gyermek születését. A jó várakozás alapérzülete a remény. Akinek nincs reménye, az felőrlődik az idő előre haladtában. Szent Miklós püspök a myra-i szegény ember lányainak a kelengyére valót biztosította, amikor éjszaka pénzt dobott be a nyitotta ablakon. A legények azt a lányt vették el, aki kelengyével tudott belépni a házasságba. A férfi adta a házat és a földet, a nő pedig a kelengyébe a születendő gyermekek ruhácskáit, a nászágy párnáját és dunyháját, az alapvető konyhai felszereléseket gyűjtögette. Földi életünk akkor értelmes és tartalmas várakozás, ha gyűjtögetjük a mennyei kelengyénket. Jézus is jelzi, sokkal inkább mennyei kincseket gyűjtsünk, mint evilági gazdagságot, amely arra utal, hogy véglegesen be akarunk rendezkedni ebben a világban. Földi életünkben az Egyház nélkülözhetetlen segítséget nyújt ahhoz, hogy az idő a mennyi kincsek gyűjtésével teljen és ezáltal emberségünk egyre értékesebbé váljon. Nem mindegy, hogyan érkezünk meg a földi életünk végéhez. Az adventi várakozásunkat az ördög mindenféle módon igyekszik tönkretenni. Sürgeti és segíti az azonnali kielégülést, a majdan elérhető érték helyett a most megragadható bóvlit adja. Az üzletek reklámai igazi karácsonyt ígérnek, ha náluk vásárolunk. Nincs karácsony, harsogják, az ő portékáik nélkül. Karácsony nincs wellness szálloda nélkül. Minden talmi érték csillog s kínálja magát. S eközben eljutunk a betlehemi jászolhoz? Mekkora kontraszt! Hivalkodó, csillogó üzleti karácsonyfesztivál és észrevétlen csendben szegényen közénk születő Istenember. Életszerető várakozásunkban vissza kell szorítani mindazt a harsogó piaci hangzavart és karácsony üzenetétől zavarodottá vált röhögést, ami akadályoz bennünket abban, hogy az advent csendesen mosolygó reménye a szívünkig elérjen.

Blaise Pascal: Egész életemben, Istenem téged kereslek, aki egyedül ismered lelkemet, melyet Te teremtettél, így egyedül csak Te tudod újjáteremteni megváltóm, Jézus által, aki tükörképed és isteni fényed.