Advent 2. vasárnapja

OLVASMÁNY: Bár 5,1-9: Jeremiás hű társának, Báruknak könyve két költeményt tartalmaz. Az első arra kéri Izraelt, térjen vissza az önfeladás helyett az élet útjára, kövesse a Bölcsességet és a Törvényt. A második, amelyből a mai vasárnapi részletet vettük, a visszatérés erényéről, a reményről szól, és arról az isteni értékről, amelyhez a remény elvezet.

SZENTLECKE: Fil 1,4-6, 8-11: A szeretet a helyes ismeretben és a teljes megértésben tud valódi szeretetté nemesedni. A helyes ismeret legfontosabb eleme az emberről való mind teljesebb tudás, és ezen belül a tulajdon életemről való mind teljesebb ismeret.

EVANGÉLIUM: Lk 3,1-6: János a bűnbánatot úgy tünteti fel, mint az élet helyes irányba állásának nyitányát. A bűnbánat előfeltétele az alázat. Az alázat megóv bennünket attól a téveszmétől, hogy mindent a saját kontrollunk alatt akarunk tartani, bele éljük magunkat saját nélkülözhetetlenségünk tudatába, és azzal hitegetjük magunkat, hogy csak a saját döntéseinkre hagyatkozhatunk. Életünk meggazdagodását reméljük ettől, de fokozatosan leépülünk. Az alázat azonban a folyamatos gazdagodás útján tart bennünket, mivel képesek vagyunk másra figyelni, más által gazdagodni és megújulni.  

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk,  *  ezért szívből ujjongunk.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

SÁRISÁP

Advent 2. vasárnapja van. (II. zsoltárhét) Hétfőn, szerdán és pénteken tartunk roráté szentmisét. Ezeken a napokon az esti szentmise elmarad.

Vasárnap délután 3 órakor tartjuk a karácsonyi betlehemes játék próbáját. Szenteste délutánján, 24-én 16 órakor adjuk elő a templomban.

Tavasszal azoknak lesz elsőáldozás, akik belépnek a ministránsok közé. Számukra ministráns klubot szervezek. Így tudjuk pedagógiailag feloldani a templommal kapcsolatos pánikszerű tartózkodást.

MISESZÁNDÉK – SÁRISÁP (december 9-16.) V: + Kun Sándor; H: (….); Sz: + Papp Sándor és szerettei; P: (….); V: (….)

MOGYORÓSBÁNYA

Január 1-jei szolgálatba lépéssel sekrestyés jelentkezését várom. Valaki azt mondta, úgysem vállalja senki, mert azt kikezdik. Remélem, hogy nem így van, de azt mindenféleképpen tudni kell, hogy csak az szólhat bele plébánia életébe, aki ott tisztséget vállal. Ezáltal az Egyház szabályzatát magára vonatkoztatja, és aszerint végzi a feladatát. Egyetlen katolikus plébánia sem válhat egy-két család magánügyévé. Ott az Egyház egyetemességének kell jelen lennie a püspök által kinevezett pap révén, hogy a megtérők ne egy-két család elképzelésével, hanem Krisztus Egyházával találkozzanak. Egy adott településen azonos súlya van minden családnak, ugyanazon jogok illetnek meg mindenkit. Nincsenek már kegyurak. Vannak azonban, akik Krisztus iránti szeretetből és az Egyházban való elköteleződésüket követve, az Egyház szabályzatát betartva, testületi cselekvést vállalnak embertársaik javára. Ez a képviselőtestület. S ezt nem uralkodásnak, hanem szolgálatnak tekintik. Nekem nincs feltétlenül szükségem sekrestyésre, de a közösség megítélése igen problémássá válik, ha sem képviselőtestületet, sem tisztségviselőket nem tud adni.

Pénteken 14 órakor tartjuk az iskolában a karácsonyi betlehemes játék próbáját. December 24-én, 15 órakor fogjuk előadni a templomban.

Ha pontosan odafigyelünk, azt látjuk, hogy a jóra jó az élet válasza, a rosszra rossz. Morálisan így tudjuk felismerni a jót és a rosszat. Az zavaró lehet, hogy az emberek válasz gyakran fordítottja az élet válaszának. Ez azonban ne zavarjon meg bennünket. Figyeljük az élet válaszát. Valódi bölcsességre tanít.