Advent 1. vasárnapja

OLVASMÁNY: Iz 63,16-17; 64,1-8: Izajás könyvének harmadik fejezete már nem a fogságról szól, hanem Jeruzsálem siralmas állapotáról, és a nép elbizonytalanodásáról. A fogságban egybetartotta őket a túlélés ösztöne, most azonban az újraépítkezés ideje jött el. Hasonló kihívással áll elénk az advent. Isten nem az állandóság, hanem a folyamatos születés, a folyamatos teremtés. Olykor aggódunk, hogy túlfutott bennünket ez a világ. A technikai fejlődést már nem tudjuk követni. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy engedjük, Isten magával ragadhasson bennünket, jelen lehessen az életünkben, alakíthasson bennünket kegyelme által. Az embert nem a technika teszi emberré, hanem az, ha növekszik a szeretetben.

SZENTLECKE: 1Kor 1,3-9: Jézust követve jól telik a földi életünk, nagy biztonságban érezhetjük magunkat. Mennyire keresi minden ember a fix pontokat az életében. Alig van valaki, aki ne érezne kényszert arra, hogy életfilozófiát alakítson ki magának. Ezek gyakran önáltató életfilozófiák. Jézust megismerve ez szükségtelenné válik, sőt minden immanens életfilozófia szánalmasan elégtelennek tűnik. Jézus által gazdagok lettünk a tanításban és az ismeretben, és semmi kegyelmet sem nélkülözve várjuk az Úr eljövetelét.

EVANGÉLIUM: Mk 13,33-37: Amikor a ház ura hosszabb útra eltávozik, akkor szolgáira bízza házát, és ők önállóan tevékenykednek. Mivel bármikor megérkezhet a gazda, mindig rendben kell tartaniuk a házat. Isten ránk bízta a teremtés minden értékét. Úgy kell gondoznunk életünket, emberi kapcsolatainkat, hogy bármikor véget érhet az az idő, amit Istentől kaptunk, és el kell számolnunk a ránk bízott javakkal. (Szüleinket addig kell szeretni, amíg élnek. Képességeinket a maga idején kell kamatoztatni.)

A ZSOLTÁR VÁLASZA: Téríts meg minket, Istenünk,  *  ragyogtasd ránk arcodat és szabadok leszünk.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI

Advent első vasárnapja van, az új egyházi év kezdete. Márk éve, vagyis a „B” év kezdődik. (I. kötet, I. zsoltárhét) Advent során minden hétfőn, szerdán és pénteken reggel 6 órakor roráté szentmisét tartunk. Igyekezzen minden család egy-két roráté szentmisére eljönni. Egyházunk iránti elköteleződésünk megerősödik, és lelkünk még inkább befogadóvá válik a kegyelemre.

December 17-én, advent harmadik vasárnapján diákmise lesz, hogy hittanosaink jobban értsék és jobban megéljék advent különleges értékét. Az advent készíti elő a karácsony örömét. Szombaton volt az adventi koszorúkészítés. Sok gyermek eljött, kiosztottuk a karácsonyi betlehemes játék szerepeit. Sárisápon december 24-én 15 órakor, Mogyorósbányán december 24-én 16 órakor lesz a pásztorjáték a templomban. Hálás köszönet mindazoknak, akik Sárisápon és Mogyorósbányán az adventi koszorúk készítését előkészítették és vezették.

December 8-án, pénteken a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának főünnepe lesz. Ezen napon nem lesz roráté szentmise, hanem este 6 órakor tartjuk az ünnepi szentmisét. Az esti szentmise előtt ½ 6-tól 6 óráig szentségimádást tartunk. Ez helyettesíti az elsőpénteki szentségimádást (amellyel helyi közösségünk készül az Eucharisztikus Kongresszusra). A roráté szentmisék után gyónási lehetőség van.

MISESZÁNDÉKOK – SÁRISÁP: V: + id. Horváth Jakab és szerettei; H: A Rózsafüzér Társulat szándékára; Sz: (…); P: (…); V: + Kun Sándor

A Magyar Püspöki Konferencia püspökei, a nem nyugalmazott magyarországi püspökök ad limina látogatáson voltak Rómában. Ötévente esedékes ez a találkozás a pápával, de Benedek pápa váratlan visszavonulása miatt kimarad egy ad limina, így 9 év telt el a legutolsó óta. Újdonság volt, hogy a pápa nem négyszemközt találkozott püspökeinkkel, hanem közösségben, fórumszerűen beszélgettek. A pápa megnyilatkozásaiból kitűnt, hogy elhibázottnak tartja Brüsszel konformista álláspontját, amely meglehetősen figyelmen kívül hagyja a nemzetek sajátos történelmi és kulturális adottságait. Szóba került a keresztséggel kapcsolatos helyes álláspont is. A pápa azt közölte, hogy a keresztséggel kapcsolatosan semmilyen előfeltételt sem támaszthatunk. Ha a szülők a keresztséget kérik, akkor nem vonakodhatunk keresztelni. A Szentlelket helyezzük bele a gyermek lelkébe, és a befogadó közösség segítse a hitben való növekedést. A többi szentséggel kapcsolatosan azonban már indokolt az igényesség, hogy ne sérüljön a szentségeket megillető tisztelet. Arról is beszélt a pápa, hogy a család mennyire fontos a hit továbbadásában, és hangsúlyozta a plébánia közösségek kiemelt szerepét az evangelizálásban.

Krisztus befogadásával azt öltjük magunkra, aki énünket és a világot egyaránt jótékonyan meg tudja változtatni. De nem forradalmi módon, nem rombolva és lebontva, hanem szeretetének gyengédségével átalakítva. (Ft. Wetter)

Ki tudná megmondani, hogy mi mindent tehetne velünk Isten kegyelme, ha teljes bizalommal átadnánk magunkat Teremtőnknek és Megváltónknak? (Teilhard de Chardin)